Opłaty

Szanowni Państwo,
udział w Zjeździe Absolwentów jest bezpłatny, natomiast płatny jest udział w Balu Absolwentów.

Wysokość opłaty za udział w Balu wynosi:
400 zł (sam absolwent) lub 700 zł  (absolwent + osoba towarzysząca), lub odpowiedno 150 EUR albo 160 USD

Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek główny UMFC najpóźniej do dnia 14 maja 2023.
Osoba towarzysząca otrzyma status "gościa". Część planowanych atrakcji Zjazdu i Balu Absolwentów dostępna będzie wyłącznie dla absolwentów i pracowników UMFC.

Dane do przelewu:
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
ALIOR BANK S.A.
SWIFT CODE: ALBPPLPWXXX
konto dla PLN IBAN: PL 82 2490 0005 0000 4530 7131 3103
konto dla EUR IBAN: PL 82 2490 0005 0000 4600 9732 0699
konto dla USD IBAN: PL 94 2490 0005 0000 4600 5618 2298


W tytule przelewu prosimy napisać:
Bal Absolwentów + imię i nazwisko absolwenta
Tylko osoby z potwierdzoną wpłatą otrzymają bilet wstępu upoważniający do uczestnictwa w Balu Absolwentów.
Dziękujemy za szybką wpłatę i skontaktujemy się niebawem w sprawie dalszych szczegółów dot. naszego spotkania!

Zespół Organizacyjny Zjazdu i Balu Absolwentów UMFC!

 

  • Regulamin

    W przypadku zmiany jakichkolwiek danych zgłoszonych przez absolwenta poprzez formularz rejestracyjny (np. dot. osoby towarzyszącej) bardzo prosimy o ponowne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Za wiążące zostanie uznane ostatnie zgłoszenie uczestnika.
    W przypadku rezygnacji z udziału w Balu Absolwentów (dot. absolwenta i pracownika UMFC oraz osoby towarzyszącej) zwrot wniesionej opłaty jest możliwy po zgłoszeniu tego faktu najpóźniej do dn. 30 kwietnia 2023 na adres biuro.promocji@chopin.edu.pl. Zwrot środków zostanie dokonany na to samo konto z którego wpłynęła opłata. Z uwagi na zobowiązanie rezerwacyjne odwołanie udziału w Balu Absolwentów po 30 kwietnia 2023 nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty.
    Pracowników UMFC, którzy chcą wziąć udział w Balu Absolwentów, a nie są absolwentami UMFC proszeni są o kliknięce w ten LINK
    W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zespołem Organizacyjnym Pierwszego Zjazdu i Balu Absolwentów pod adresem: biuro.promocji@chopin.edu.pl