Regulamin uczestnictwa w Balu i Zjeździe Absolwentów

Udział w Balu jest płatny. Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek główny UMFC po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego Zjazdu Absolwentów UMFC. W formularzu zgłoszeniowym znajdują się szczegóły dot. wysokości i terminu wpłaty. Uwaga! Im szybsza wpłata, tym taniej!

W przypadku zmiany jakichkolwiek danych zgłoszonych przez absolwenta poprzez formularz rejestracyjny (np. dot. osoby towarzyszącej) bardzo prosimy o ponowne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Za wiążące zostanie uznane ostatnie zgłoszenie uczestnika.
W przypadku rezygnacji z udziału w Balu Absolwentów (dot. absolwenta i pracownika UMFC oraz osoby towarzyszącej) zwrot wniesionej opłaty jest możliwy po zgłoszeniu tego faktu najpóźniej do dn. 30 kwietnia 2023 na adres biuro.promocji@chopin.edu.pl. Zwrot środków zostanie dokonany na to samo konto z którego wpłynęła opłata. Z uwagi na zobowiązanie rezerwacyjne odwołanie udziału w Balu Absolwentów po 30 kwietnia 2023 nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty.
Pracowników UMFC, którzy chcą wziąć udział w Balu Absolwentów, a nie są absolwentami UMFC proszeni są o kliknięce w ten LINK
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zespołem Organizacyjnym Pierwszego Zjazdu i Balu Absolwentów pod adresem: biuro.promocji@chopin.edu.pl