Deklaracja dostępności architektonicznej

1. Budynek Dydaktyczny „A” Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Białystok, ul. Kawaleryjska 5

 1. Wejście główne nie zapewnia dostępności – wejście dostępne zostało wyznaczone na poziomie -1 z boku budynku. W tej strefie wejściowej znajduje się pochylnia zewnętrzna.
 2. W recepcji budynku zainstalowano pętlę indukcyjną.
 3. Budynek jest wyposażony w dźwig osobowy, obsługujący wszystkie kondygnacje.
 4. Przy budynku, w pobliżu wejścia głównego, wyznaczono miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością.
 5. Budynek wyposażono w urządzenia ewakuacyjne do transportu Osób z Niepełnosprawnością, kobiet w ciąży, osób starszych (wózek / krzesło ewakuacyjne).
 6. W budynku na poziomie -1 znajdują się dwie toalety dostępne: damska i męska.
 7. Zgodnie z przepisami prawa zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172).

2. Budynek Dydaktyczny „B” Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Białystok, ul. Kawaleryjska 5

 1. Wejście główne nie zapewnia dostępności budynku – wejście dostępne zostało wyznaczone na poziomie -1, z boku budynku. W tej strefie wejścia, za drzwiami znajduje się dźwig osobowy.
 2. Budynek jest wyposażony w dźwig osobowy, obsługujący wszystkie kondygnacje.
 3. Przy budynku wyznaczono miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością.
 4. Budynek wyposażono w urządzenia ewakuacyjne do transportu Osób z Niepełnosprawnością, kobiet w ciąży, osób starszych (wózek / krzesło ewakuacyjne).
 5. W budynku, na parterze obok recepcji, znajduje się toaleta dostępna.
 6. Zgodnie z przepisami prawa zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172).

3. Dom Studencki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Białystok, ul. Kawaleryjska 5

 1. Brak możliwości wejścia do budynku dla osób niemogących poruszać się po schodach –budynek nie jest wyposażony w podnośniki zewnętrzne oraz pochylnię. Wejście do Domu Studenckiego jest możliwe, z łącznika prowadzącego do budynku Dydaktycznego B.
 2. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy ani podnośnik wewnętrzny, co uniemożliwia komunikację pionową w budynku.
 3. W ramach jednej kondygnacji pojawiają się zmiany poziomów / pojedyncze stopnie, które uniemożliwiają poruszanie się w budynku osób z niepełnosprawnością ruchową.
 4. Przy budynku nie wyznaczono stanowiska postojowego dla osób z niepełnosprawnością.
 5. Zgodnie z przepisami prawa zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172).

4. Budynek Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Warszawa, ul. Okólnik 2

 1. Wejście główne zapewnia dostęp do budynku dla wszystkich użytkowników, niezależnie od stopnia ich sprawności. W tej strefie wejściowej znajduje się pochylnia zewnętrzna.
 2. W budynku zainstalowano pętle indukcyjne w recepcji, księgarni / Chopin University Press oraz Sali Audytoryjno – Kinowej im. K. Szymanowskiego.
 3. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy przeznaczony do przewozu osób z niepełnosprawnością, ani podnośnik wewnętrzny, co uniemożliwia komunikację pionową w budynku.
 4. Na parterze budynku, w pobliżu Sali Koncertowej, znajduje się toaleta dostępna.
 5. Przy budynku, w pobliżu wejścia głównego na ul. Okólnik, wyznaczono stanowisko postojowe dla osób z niepełnosprawnością.
 6. Budynek wyposażono w urządzenia ewakuacyjne do transportu Osób z Niepełnosprawnością, kobiet w ciąży, osób starszych (w budynku zapewniono cztery wózki / krzesła ewakuacyjne: na klatkach schodowych bocznych; głównej oraz na poziomie -2 przy studiach nagrań).
 7. Zgodnie z przepisami prawa zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172).

5. Dom Studencki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina „Dziekanka”

Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 58/60; ul. Bednarska 29

 1. Brak możliwości wejścia do budynku dla osób niemogących poruszać się po schodach –budynek nie jest wyposażony w podnośniki zewnętrzne, pochylnie.
 2. W recepcji budynku zainstalowano pętlę indukcyjną.
 3. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy ani podnośnik wewnętrzny, co uniemożliwia komunikację pionową w budynku.
 4. W ramach jednej kondygnacji pojawiają się zmiany poziomów / pojedyncze stopnie, które uniemożliwiają poruszanie się w budynku osób z niepełnosprawnością ruchową.
 5. Przy budynku nie wyznaczono stanowiska postojowego dla osób z niepełnosprawnością.
 6. W budynku, w pokojach nr 124 / 127 / 128 znajdują się toalety oraz natryski dostępne, do prywatnego użytku studentów.

Zgodnie z przepisami prawa zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172).

Dostępność architektoniczna
Deklaracja dostępności architektonicznej dostępna pod linkiem