Employees

ad. dr hab.

Małgorzata A. Szyszkowska

Chair: Katedra Nauk Humanistycznych i Języków Obcych

Adjunct in Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina from 2019. Philosopher and aesthetician by education. She was interested in philosophical and aesthetic aspects of musical work and the aesthetic experience thereof from the early stages of her academic career, following her love of music.

ad. dr hab.

Małgorzata A. Szyszkowska

philosophy

Adjunct in Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina from 2019. Philosopher and aesthetician by education. She was interested in philosophical and aesthetic aspects of musical work and the aesthetic experience thereof from the early stages of her academic career, following her love of music. She has completed Master of Philosophy degree at the University of Warsaw in 1996 with a thesis „Doświadczenie estetyczne dzieła muzycznego w warunkach kultury ponowoczesnej” under the scholarly guidance of prof. dr hab. Alicja Kuczyńska.  In 1996 she started her doctoral studies at the same institution. She was awarded the Fulbright Junior Scholarship with dr Maria Anna Harley as the scientific adviser at the University of Southern California (1998-1999). Her doctoral thesis untitled „Filozoficzne przesłanki kategorii wyrazu we współczesnej estetyce muzycznej” had been supervised by prof. dr hab. Iwona Lorenc and defended in 2000. She worked at the Music Department of Cardiff University UK as a research fellow for the project „Dark Decade: Polish Music 1945-1956” with prof. Adrian Thomas between 2001 and 2003. In 2004 dr hab. Szyszkowska started working at the Aesthetic Section of the Institute of Philosophy at the University of Warsaw, where she was teaching on analytic aesthetics, twenty-century music aesthetics, and philosophy of value among other subjects, as well lecturing in English, and conducted online seminars. In 2018 she received her habilitation degree after publishing „Wsłuchując się w muzykę. Studium z fenomenologii słuchania”.

Courses at UMFC: Filozofia starożytna i średniowieczna HUM-007-2, Filozofii muzyki HUM-011-2

Recent publications:

Wsłuchując się w muzykę. Studium z fenomenologii słuchania, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2017

Articles and chapters in monographic publications

 • “Narrative Moment. Music Performance According to Lawrence Kramer and James Baldwin”, Interdisciplinary Studies in Musicology (https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ism/article/view/25989), 20/2020, pp. 21-32
 • „Wolność, nieskończoność, wzniosłość: przestrzeń duchowa w doświadczenia muzyki religijnej w perspektywie fenomenologicznej”, Pro Musica Sacra 2020/18, pp. 9-26 http://czasopisma.upjp2.edu.pl/promusicasacra/article/download/3706/3654   
 •  “Aesthetic Qualities and Aspects of Everyday Life. Notes on a Phenomenological Approach to Everyday Aesthetics”, Everydayness. Contemporary Aesthetic Approaches, red. L. Giombini, A. Kvocaca, RomaTre Press, Presov/Roma 2021
 • „Melodia, brzmienie, zaśpiew. Filozofia muzyki jako słuchanie”, Horyzonty estetyki, ed. A. Andrzejewski, M. Salwa, P. Schollenberger, WUW 2021, pp. 103-112
 •  „Kilka uwag na temat wspólnoty śpiewu w projekcie wirtualnego chóru”, Creare et cantare, ed. Ewelina Szendzielorz, Andrzej Prasał, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2020, pp. 31-39
 • „Roman Ingarden’s Theory of Aesthetic Experience. From Idea to Experience and Back”, Roman Ingarden and His Times, ed. D. Czakon, N. Michna, L. Sosnowski, Kraków 2020, pp. 223-238
 • “Dzieło muzyczne w estetyce Romana Ingardena”, Filozofuj 3 (33), p. 75
 • „Uwagi o wartościach, wartościowaniu i doświadczeniu estetycznym w kontekście współczesnej estetyki”, Sztuka i filozofia, nr 55/2019, pp. 101-121
 • „Listening to Different texts: Between Reich and Eco with Nycz”, Eidos. A Journal for Philosophy of Culture, 3/2019, pp. 5-13
 • “Między katharsis a pathos. Terapeutyczne aspekty śpiewu”, Miscellanea Anthropologica at Sociologica, ed. K. M. Wyrzykowska, K. Stachura, A. Rozalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, pp. 56-69
 • „The Experience of Music: From Everyday Sounds to Aesthetic Enjoyment”, Proceedings of the European Society for Aesthetics, ed. C. Vaughan, I. Vidmar Jovanovic, t. 11/2019, pp. 728-747, http://www.eurosa.org/volume-11-2019
 • “The Experience of Music as a Process of [Self]Development”, Of Essence and Context. Between Music and Philosophy, ed. R. Staneviciute, N. Zangwill, R. Povilioniene, Springer 
 • „Music Phenomenology: Artistic Traditions and Everyday Experience”, Avant, t. 9, 2/2018, pp. 141-155
 • “Reconsidering Ingarden’s Contribution to European Aesthetics: Aesthetic Experience and the Concept of Encounter”, ESPES, t.7, 1/2018, pp. 47-56
 • “Muzyka i jej cielesne osadzenie. Między schematami ciała a wolnością wykonania”, Socjologia muzyki w Polsce. Pęknięcia i kontynuacje, ed. K. Drzewek, M. Choczyński, A. Rozalska, Warszawskie Wydawnictwa Socjologiczne, Warszawa 2018
 • “Evaluating musical works: Between Qualities, Values and Judgments with Roman Ingarden”, Interdisciplinary Studies in Musicology, 17/2017, pp. 34-45
 • “Muzyka jako process i rozwój wewnętrzny w fenomenologicznych koncepcjach muzyki: Berleant, Dufrenne, Ingarden i Merleau-Ponty”, Meakultura 2017
 • „Zakryte, nieobecne, niejednoznaczne: uwagi na temat cielesności śpiewu i instrumentalnego rozumienia ciała w tradycjach wokalnych”, Ciało-muzyka-performans, ed. J. Mikołajczyk, M. Popczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017
 • „Pomiędzy muzyką a językiem. Figuralne i krytyczne w muzyce na przykładzie lyotardowskiej analizy Sequenza III Luciano Berio”, Aspekty muzyki, Gdański 2016, t. 6, pp. 69-84
 • „The Listening Eye: Jean-Francois Lyotard and the Rehabilitation of Listening”, The International Journal of Aesthetics and Philosophy of Culture IJAPHC, t. 1, 1/2016
 • “The Aesthetics Experience as Full-Bodied Listening”, Transacting Aesthetics. Proceedings of the 19th International Congress of Aesthetics, vol. 5, Kraków 2016, pp. 85-90
 •  “Listening in a song: therapeutic and transformative aspects of singing a song in popular film”, Proceedings of the ICA 2016, Seoul National University, Seoul 2016, pp. 281-287

Actual project: NCN no 2016/23/B/HS1/02325 „Philosophy of Music. Metaphysic, Phenomenological and Deconstructive Pathways for Researching Music, its Theory and Practice” (2017-2022) https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=351146

 • Current interests: music aesthetics and philosophy of music, experience of musical work, music phenomenology, phenomenology of song and singing, Roman Ingarden’s phenomenological aesthetics, category of listening-in, Polish school of aesthetics, Theodor W. Adorno’s aesthetics, John Dewey’s organic experience, somaesthetics, everyday aesthetics, ancient tradition of mousikè, therapeutic and cathartic powers of music, developmental powers of singing