DYDAKTYKA

Pedagog

Dostęp do USOS – pedagog (PDF) [wymagane logowanie]

Instrukcja wprowadzania ocen (PDF) [wymagane logowanie]

Krótka instrukcja obsługi Microsoft Teams (PDF) [wymagane logowanie]

Webinar Microsoft Teams (wideo) [wymagane logowanie]

Student

Dostęp do USOS – student (PDF) [wymagane logowanie]