Dzień otwarty UMFC!

Dzień otwarty UMFC - 11 marca 2023 r.

11 marca 2023 r. w gmachu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik w Warszawie i ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku odbył się Dzień Otwarty UMFC.

Można było porozmawiać z wykładowcami i studentami, wziąć udział w lekcjach otwartych, a także poznać zasady rekrutacji i posłuchać efektów naszej pracy w wykonaniu pedagogów i studentów.

Cieszymy się, że po dwóch latach pandemii wróciliśmy do Dnia Otwartego w formule kontaktowej. Podczas spotkań 11 marca 2023 r. w godzinach 10.00-16.00, można było m. in.:
– obejrzeć lekcje pokazowe prowadzone na poszczególnych wydziałach,
– odbyć konsultacje u wybranego pedagoga,
– wziąć udział w spotkaniu z dziekanem oraz kierownikami katedr Waszego przyszłego wydziału,
– otrzymać garść informacji oficjalnych i tych mnie oficjalnych bezpośrednio od Samorządu Studentów UMFC oraz studentów,
– wziąć łyk kawy i ciasteczko w KAWIARENCE UMFC.

 • Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

  SALA IM. K. SZYMANOWSKIEGO 
  godz. 10.00-11.00 Lekcja pokazowa - Praktyka Wykonawcza Muzyki Nowej - dr hab. Ignacy Zalewski oraz as. Przemysław Zych

   

  CHOPIN UNIVERSITY ELECTRONIC MUSIC STUDIO
  godz. 11.00 wizyta w studio - ad. dr hab. Tomasz Opałka

   

  SPOTKANIE Z KIEROWNIKAMI KATEDR
  godz. 11.00-12.00

  KATEDRA KOMPOZYCJI - sala 313
  prof. dr hab. Paweł Łukaszewski

  KATEDRA TEORII MUZYKI - sala 303
  prof. dr hab. Marcin Łukaszewski

   

  KONSULTACJE INDYWIDUALNE
  Konsultacje indywidualne z prowadzącymi klasy kompozycji odbywają się mailowo:
  dr hab. Iganacy Zalewski, prof. UMFC ignacy.zalewski@chopin.edu.pl
  prof. dr hab. Paweł Łukaszewski pawel.lukaszewski@chopin.edu.pl
  dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC aleksander.kosciow@chopin.edu.pl
  dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC dariusz.przybylski@chopin.edu.pl
  prof. dr hab. Marcin Łukaszewski marcin.lukaszewski@chopin.edu.pl

  dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka, prof. UMFC katarzyna.szymanska-stulka@chopin.edu.pl

   

 • Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

  SALA IM. H. MELCERA
  godz. 10.00-11.00 Spotkanie informacyjne z dziekanem dr hab. Rafałem Janiakiem, prof. UMFC oraz kierownikiem Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej prof. dr hab. Moniką Wolińską

   

  KONSULTACJE INDYWIDUALNE z pedagogami przedmiotu głównego z udziałem pianistów akompaniatorów 

  SALA 338
  10.15 - prof. dr hab. Jan Miłosz Zarzycki
  11.00 - dr hab. Rafał Janiak, prof. UMFC
  12.00 - prof. dr hab. Monika Wolińska
  14.00 - dr hab. Michał Klauza

   

   

   

 • Wydział Instrumentalny

  SALA IM. H. MELCERA
  Lekcje pokazowe

  godz. 11.00-11.30  prof. dr hab. Klaudiusz Baran – gra na akordeonie

  godz. 11.30-12.00  ad. dr hab. Konrad Skolarski – gra na fortepianie
  godz. 12.00-12.30  ad. dr Łukasz Chrzęszczyk - kameralistyka fortepianowa
  godz. 12.30-13.00  ad. dr Marek Czech – gra na altówce
  godz. 13.00-13.30  prof. dr hab. Marcin Zdunik – gra na wiolonczeli
  godz. 13.30-14.00  ad. dr Donat Zamiara – gra na kontrabasie
  godz. 14.00-14.30  prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk – gra na puzonie
  godz. 14.30-15.00  as. Adrian Janda – gra na klarnecie
  godz. 15.00-15.30  dr hab. Zuzanna Elster, prof. UMFC – gra na harfie
  godz. 15.30-16.00  ad. dr Marek Czech - kwartet smyczkowy

   

  SALA ORGANOWA
  Lekcje pokazowe w godz. 10.00-12.00
  godz. 10.00-10.30
  ad. dr Jakub Waszczeniuk – gra na trąbce

  godz. 10.30-11.00 dr hab. Bartosz Jakubczak, prof. UMFC – gra na organach
  godz. 11.00-11.30 as. Mateusz Kowalski – gra na gitarze

  godz. 11.30-12.00 ad. dr Grzegorz Palus – gra na akordeonie

  Lekcje pokazowe - MUZYKA DAWNA w godz. 14.00-16.00
  godz. 14.00-14.30 ad. dr hab. Agata Sapiecha - gra na skrzypcach historycznych 
  godz. 14.30-15.00 as. Tomasz Pokrzywiński - gra na wiolonczeli historycznej
  godz. 15.00-15.30 ad. dr hab. Tytus Wojnowicz - gra na oboju historycznym
  godz. 15.30-16.00 mgr Anna Nowak-Pokrzywińska - gra na altówce historycznej

   

  SALA 441
  Lekcje pokazowe

  godz. 12.00-12.30 as. Roksana Kwaśnikowska-Stankiewicz – gra na skrzypcach
  godz. 12.30-13.00 ad. dr hab. Wojciech Koprowski – gra na skrzypcach

   

  SALA KLAWESYNOWA 230
  Lekcje pokazowe

  godz. 15.00 ad. dr Krzysztof Garstka – gra na klawesynie

   

  KONSULTACJE INDYWIDUALNE

  W sprawie konsultacji indywidualnych prosimy o kontakt mailowy: instrumentalistyka@chopin.edu.pl

   

 • Wydział Wokalno-Aktorski

  SALA OPEROWA
  godz. 10.00-11.00 - Lekcja tańca, prowadzący Santiago Bello
  godz. 11.00-12.00 - Aktorstwo, prowadząca dr Aneta Todorczuk
  godz. 12.00-12.45 - Sceny klasyczne, prowadząca dr Magdalena Smalara
  godz. 12.45-13.15 - Taniec step, prowadzący Michał Wierzbowski
  godz. 13.15-14.00 - Taniec współczesny, prowadząca dr hab. Aleksandra Dziurosz prof. UMFC

   

  SALA KONCERTOWA
  godz. 14.00-14.45 - Koncert klasyczny
  godz. 15.15-16.00 - Koncert musicalowy


  KONSULTACJE INDYWIDUALNE
  godz. 10.00-12.00 - sala 423 - dr hab. Agnieszka Kurowska-Janecka, pianistka dr hab. Jolanta Pszczółkowska
  godz. 10.00-12.00 - sala 427 - dr hab. Dorota Radomska, pianistka Monika Przestrzelska-Polaczek
  godz. 10.00-12.00 - sala 428 - prof. dr hab. Ryszard Cieśla, pianistka dr hab. Beata Szebesczyk
  godz. 12.00-14.00 - sala 424 - dr hab. Anna Radziejewska prof. UMFC, pianista dr Paweł Sommer

  godz. 12.00-14.00 - sala 425 - dr hab. Jolanta Janucik prof. UMFC, pianistka dr Ewa Guz-Seroka
  godz. 12.00-14.00 - sala 426 - dr Olga Boczar, pianista Tomasz Krezymon

  Podczas konsultacji indywidualnych kandydaci mają możliwość zaprezentowania przygotowanych przez siebie utworów, skonfrontowania swojego talentu i oczekiwań w bezpośredniej rozmowie z profesorem prowadzącym oraz pianistą. 

  W sprawie konsultacji indywidualnych prosimy o kontakt mailowy: wokalistyka@chopin.edu.pl

   

 • Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki

  SALA RYTMIKI I TAŃCA 
  Specjaność Rytmika
  godz. 12.00-13.30 - Pokaz zespołów rytmiki

   

  SALA KONCERTOWA
  Specjalność Wokalistyka Chóralna
  godz. 12.00-12.40 Lekcja otwarta specjalności Wokalistyka Chóralna, prowadzący: dr Anna Bednarska oraz ad. dr Rafał Grozdew

  Specjalność Dyrygentura Chóralna
  godz. 12.45-14.00 Próba żeńskiego zespołu wokalnego, prowadzący: ad. dr Tomasz Hynek
  godz. 13.40-14.00 Koncert dyplomowy studentki III roku studiów I stopnia

   

   

 • Wydział Reżyserii Dźwięku

  STUDIO S-1, 004 (poziom -2) 
  godz. 11.00-11.45 Spotkanie z przedstawicielami Wydziału 
  W spotkaniu wezmą udział: Dziekan dr hab. Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, prof. UMFC, Prodziekan prof. Witold Osiński, prof. Małgorzata Lewandowska (reżyseria dźwięku w filmie), dr Przemysław Danowski (reżyseria dźwięku w multimediach)

   

  POKÓJ 420 (2 piętro)
  godz. 12.00-13.00
  – Prezentacja z solfeżu barwy - dr hab. Tomira Rogala, prof. UMFC, Kierownik Katedry Akustyki Muzycznej i Multimediów, st. wykł. Teresa Rościszewska

  godz. 13.00-14.00 – powtórzenie prezentacji z solfeżu barwy

   

  STUDIO FILMOWE S-2, 005 (poziom -2)
  godz. 12.00-14.00 - Zajęcia z prof. Joanną Napieralską – zgranie warstwy dźwiękowej filmu

   

  STUDIO EFEKTÓW SYNCHRONICZNYCH 008 (poziom -2)
  godz. 12.00-14.00 – Zajęcia z prof. Joanną Napieralską i as. Igą Kałduńską – nagrania efektów do filmu

   

  POKÓJ 102 (poziom -1)
  godz. 12.00
  – dr Przemysław Danowski – montaż dźwięku 360 st.

   

  KABINA VR - LEWE FOYER SALI KONCERTOWEJ
  godz. 13.00
  – dr Przemysław Danowski

   

  STUDIO S-1 004 i REŻYSERKI MUZYCZNE 004A i 007 (poziom -2)
  godz. 12.00-14.00
  – Spotkania ze studentami Wydziału

   

   

 • Wydział Muzyki Kościelnej

  SALA KONCERTOWA
  godz. 11.00-12.00 Koncert muzyki organowej 


  PRACOWNIA ORGANOWA
  godz. 12.00-12.45 
  Otwarta lekcja Organów - dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC
  godz. 13.00-13.45 Otwarta lekcja Akompaniamentu liturgicznego i improwizacji organowej  - as. dr Damian Skowroński

  SALA OPEROWA
  godz. 14.00-14.30 
  Otwarta lekcja Metodyki zbiorowej emisji głosu - wykł. dr Joanna Łukaszewska
  godz. 14.30-16.00 Otwarta lekcja Zespołu wokalnego muzyki kościelnej – praktyki  - dr Jakub Szafrański, dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC

   

  KONSULTACJE INDYWIDUALNE
  godz. 10.00-11.00 - sala 438 - dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC
  godz. 10.00-11.00 - sala 332 - as. dr Damian Skowroński
  godz. 10.00-11.00 - sala 301 - dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC 

   

 • Wydział Tańca

  SALA RYTMIKI I TAŃCA

  Pokaz z udziałem studentów Wydziału Tańca 

  godz. 13.30-14.05 - Technika tańca współczesnego z teorią, prowadząca dr Paulina Wycichowska 
  godz. 14.10-14.40 - Techniki wspomagające, prowadząca st. wykł. dr Katarzyna Sempolska 
  godz. 14.45-15.15 - Analiza dzieła choreograficznego, prowadząca  as. mgr Izadora Weiss 
  godz. 15.20-16.00 - Dydaktyka tańca klasycznego, prowadząca st. wykł. mgr Elżbieta Warzec/ akompaniament mgr Danuta Rzążewska  

   

  KONSULTACJE INDYWIDUALNE

  SALA 343
  godz. 12.30-13.30 
  dyżur dziekanów/wykładowców Wydziału Tańca 

   

  W sprawie konsultacji indywidualnych prosimy o kontakt mailowy: taniec@chopin.edu.pl

   

 • Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej

  SALA IM. K. SZYMANOWSKIEGO
  godz. 11.00-12.30 – mgr Rafał Stępień - projekt artystyczny/combo
  godz. 12.30-14.00 - dr Marek Napiórkowski – lekcja pokazowa - gitara
  godz. 14.00-15.30 – dr hab. Janusz Brych, prof. UMFC – lekcja pokazowa - saksofon

   

  KONSULTACJE INDYWIDUALNE

  W sprawie konsultacji indywidualnych prosimy o kontakt mailowy z pedagogiem
  godz. 10.00 – 11.30 - sala 337 - dr Paweł Pańta pawel.panta@chopin.edu.pl – kontrabas/improwizacja
  godz. 11.30 – 13.00 - sala 337 - mgr Michał Tokaj michal.tokaj@chopin.edu.pl – fortepian/improwizacja
  godz. 13.00 – 14.30 - sala 337 - dr Jerzy Małek jerzy.malek@chopin.edu.pl– trąbka/improwizacja
  mgr Rafał Stępień - rafal.stepien@chopin.edu.pl
  dr Marek Napiórkowski - marek.napiorkowski@chopin.edu.pl
  dr hab. Janusz Brych - janusz.brych@chopin.edu.pl

   

 • Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki - Białystok

  LEKCJE POKAZOWE

  SALA AUDYTORYJNA 201 B
  godz. 10.00 - 10.30  mgr Jan Krutul- promocja i marketing dóbr kultury
  godz. 10.35 - 11.05  dr hab. Olga Anikiej- gra na fortepianie
  godz. 11.10 - 11.40  dr hab. Roman Hoffmann, prof. UMFC- kwartet smyczkowy
  godz. 11.45 - 12.15  dr hab. Krystyna Gołaszewska, prof. UMFC- gra na flecie
  godz. 12.20 - 12.50  prof. dr hab. Adam Zdunikowski- śpiew solowy
  godz. 12.55 - 13.25  dr Wojciech Dunaj- gra na klarnecie
  godz. 13.30 - 14.00  dr Sylwester Sobola- gra na oboju
  godz. 14.05 - 14.35  dr Rafał Sulima- emisja głosu

  SALA 203 B
  godz. 10.30 - 11.00 
  prof. dr hab. Anna Moniuszko- dyrygowanie

  SALA KAMERALNA 25 A
  godz. 10.35 - 11.05  prof. dr hab. Leszek Sokołowski- gra na kontrabasie
  godz. 11.10 - 11.40  prof. dr hab. Piotr Reichert- gra na altówce
  godz. 11.45 - 12.15  prof. dr hab. Włodzimierz Promiński- gra na skrzypcach
  godz. 12.20 - 12.50  dr Anna Krzysztofik-Buczyńska- gra na klawesynie
  godz. 14.05 - 14.35  mgr Wojciech Rolek- gra na tubie
  godz. 14.40 - 15.10  mgr Tomasz Czekała- kameralistyka - instrumenty dęte blaszane

  SALA OGRANOWA 106A
  godz. 11.10-11.40   prof. dr hab. Jan Bokszczanin- gra na organach

  SALA PERKUSYJNA 06A
  godz. 10.00-10.30   dr Mariusz Mocarski- gra na perkusji

   

  KONSULTACJE INDYWIDUALNE

  INSTRUMENTALISTYKA specjalność PEDAGOGIKA INSTRUMENTALNA – GRA NA:

  altówce - prof. dr hab. Piotr Reichert, godz. 11:50, sala 011 A
  flecie - dr hab. Krystyna Gołaszewska, prof. UMFC, godz. 12:30, sala 7 B
  fortepianie - dr hab. Olga Anikiej, godz. 11:30, sala 102 B
                       dr hab. Katarzyna Makal-Żmuda, prof. UMFC  godz. 11:30, sala 104 B
                       dr hab. Mariusz Ciołko, godz. 11:30, sala 114 A
  klarnecie - dr Wojciech Dunaj, godz. 13:40, sala 102 B
  klawesynie - dr Anna Krzysztofik-Buczyńska. godz. 13:00, sala 25 A
  kontrabasie - prof. dr hab. Leszek Sokołowski, godz. 11:15, sala 05 B
                         dr hab. Kamil Łomasko, godz.14:00, sala 05 B
  oboju - dr Sylwester Sobola, godz. 14:15, sala 105 B
  organach - prof. dr hab. Jan Bokszczanin, godz. 12:00, sala 106 A
                   dr Rafał Sulima, godz. 13:00, sala 106 A
                   dr hab. Józef Kotowicz. godz. 14:00, sala 106 A
  perkusji - dr Mariusz Mocarski, godz. 10:40, sala 06 A
  rogu - mgr Tomasz Czekała. godz. 15:15, sala 25 A
  skrzypcach - dr hab. Andrzej Kordykiewicz, godz. 11:00, sala 012 A
                       prof. dr hab. Włodzimierz Promiński, godz. 13:30, sala 012 A
                       dr hab. Stanisław Kuk, prof. UMFC, godz. 15:00, sala 014 A
  tubie - mgr Wojciech Rolek, godz. 14:45, sala 7 B
  wiolonczeli - dr hab. Roman Hoffmann, prof. UMFC, godz. 12:00, sala 106 B

   

  WOKALISTYKA

  prof. dr hab. Cezary Szyfman, godz. 14:00, sala 106 B
  prof. dr hab. Adam Zdunikowski, godz. 13:00, sala 106 B

   

  EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

   dyrygowanie - prof. dr hab. Anna Moniuszko, godz. 11:00, sala 203 B
                           prof. dr hab. Anna Olszewska, godz. 15:00, sala 203 B
   emisja głosu - dr Rafał Sulima, godz. 14:40, sala 101 B

   


  W sprawie zgłoszeń na konsultacje indywidualne prosimy o kontakt mailowy: filia@chopin.edu.pl