Podyplomowe Studia dla pianistów - coaching

Studia Podyplomowe przeznaczone są dla osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich), drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych magisterskich.

W przypadku osób legitymujących się dyplomem uzyskanym za granicą, wymagany jest zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w państwie, w którym został wydany, uznany zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Studia podyplomowe prowadzone są w języku polskim.

Studia Podyplomowe są płatne. Odpłatność za Studia Podyplomowe ustala co roku Rektor Uczelni. Aktualny cennik można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej uczelni pod adresem:

https://bip.chopin.edu.pl/zarzadzenie/z-16-2022

Termin studiów

październik 2022 – maj 2023 (studia dwusemestralne)

Język wykładowy: polski

WPROWADZENIE

Opis: Katedra Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej informuje zainteresowanych o rozpoczęciu  naboru na roczne studia podyplomowe w zakresie coachingu dla pianistów. Program studiów będzie realizowany w ścisłej współpracy z Wydziałem Wokalno-Aktorskim UMFC. Studia będą  skoordynowane z planem zajęć Wydziału Wokalno-Aktorskiego.

Zajęcia praktyczne prowadzi dr hab. Beata Szebesczyk – pianist-coach współpracujący z czołowymi polskimi śpiewakami (absolwentka UMFC, prowadzi kursy mistrzowskie w wielu uczelniach europejskich: Anton Bruckner Privatuniversität w Linzu, Conservatorio Alfredo Casella w L’Aquili, Conservatorio Vincenzo Bellini w Katanii, Conservatorio Santa Cecilia w Rzymie oraz poza Europą: Shaanxi Normal University, Taiyuan Arts High School, Taiyuan Bach Music School, Hunan International Economic University w Changsha, Tongji University w Szanghaju, College of Arts Xiamen University.

Pianista-korepetytor & pianista-coach – wyjaśnienie pojęć:

 • pianista-korepetytor – współpracuje z pedagogiem śpiewu na wszystkich szczeblach nauczania, oraz z dyrygentem w teatrach operowych.
 • pianista-coach – we współpracy ze śpiewakiem jest samodzielny. Pracuje zarówno z artystami początkującymi, jak i dojrzałymi.

Cel studiów: Celem nauczania jest przygotowanie profesjonalne pianisty do współpracy ze śpiewakiem w dydaktyce, teatrze operowym i w całej wykonawczej aktywności artystycznej.

     Organizator studiów: Wydział Instrumentalny, kierownik dr hab. Beata Szebesczyk

Program studiów:

 • Coaching zajęcia indywidualne – dr hab. Beata Szebesczyk
 • Opera barokowa – dr hab. Anna Radziejewska
 • Zespoły wokalne, opracowanie scen operowych – prof. Janusz Przybylski
 • Czytanie partytur - podstawy dyrygowania –  dr hab. Rafał Janiak
 • Realizacja basu cyfrowanego – dr Krzysztof Garstka
 • Fonetyka języka francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego (po jednym semestrze z dwóch fonetyk realizowanych na Wydziale Wokalno-Aktorskim)
 • Masterclass oraz warsztaty z reżyserem podczas projektów lub planu studiów magisterskich realizowanych  przez Wydział Wokalno-Aktorski

Tematyka zajęć (180 godz.):

 • Granie wyciągów operowych
 • Równoczesne granie wyciągu i śpiewanie
 • Artykulacja języków. Fonetyka włoska, niemiecka, francuska
 • Propedeutyka czytania partytur – granie w kluczach
 • Realizacja basu cyfrowanego i recitatiwów barokowych
 • Propedeutyka dyrygowania
 • Zajęcia praktyczne we współpracy z Wydziałem Wokalno-Aktorskim UMFC oraz Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza przy przygotowywaniu spektakli

Egzamin końcowy:

Forma koncertu-spektaklu we współpracy z Akademią Teatralną lub egzamin obejmujący 45 minut repertuaru operowego zawierającego uwerturę, ensemble i arię z recytatywem.

Program egzaminu kwalifikacyjnego:

 • Allegro sonatowe – Mozart, Haydn, Beethoven
 • Finał Wesela Figara lub Don Giovanniego (z pierwszego aktu) lub finał Oniegina (duet Tatiany i Oniegina), do wyboru, granie wyciągu i śpiewanie wybranej partii
 • Czytanie à vista
 • Przygotowanie i wykonanie ze śpiewakiem utworu podanego 24 godziny przed egzaminem (nuty i śpiewak/śpiewaczkę zapewnia uczelnia). 

Dla kandydatów, którzy mają możliwość przystąpienia do egzaminu na UMFC, odbywa się on w formie stacjonarnej.

Pozostali kandydaci mają możliwość przystąpienia do egzaminu w formie online. Dwa pierwsze punkty programu (allegro sonatowe i fragment wybranej opery) należy umieścić jako nagranie audiowizualne na platformie YouTube i przesłać link do
nagrania w terminie dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych na adres: studiapodyplomowe@chopin.edu.pl.

Punkt 3. i 4. programu zostaną wykonane w dniu egzaminu za pomocą aplikacji Zoom lub innego komunikatora.

Utwór do przygotowania kandydat otrzyma w mailu 24 godz. przed egzaminem, utwór do czytania à vista w dniu egzaminu.

Termin składania dokumentów: 1.09.2022-10.09.2022

Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacyjnego powinny być wysłane na adres Sekretariatu Studiów Podyplomowych

Egzamin wstępny: termin zostanie ustalony z kandydatami po złożeniu dokumentów (wrzesień 2022)

Podyplomowe Studia dla pianistów coaching
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
ul. Okólnik 2, 00–368 Warszawa
pok. 312 (lub osobiście pok. 312)

OPŁATA 
14 013 zł – opłata za 1 semestr przy liczbie min. 2 uczestników
28 026 zł – opłata za 1 semestr przy 1 uczestniku

KONTAKT
dr hab. Beata Szebesczyk
beata.szebesczyk@chopin.edu.pl 
tel. 22 827 72 41 wew. 248