Podyplomowe Studia dla pianistów - coaching

Wydział instrumentalny
STUDIA PODYPLOMOWE DLA PIANISTÓW − COACHING (dwusemestralne)

kierownik dr hab. Beata Szebesczyk

WPROWADZENIE

Opis: Katedra Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej informuje zainteresowanych o rozpoczęciu  naboru na roczne studia podyplomowe w zakresie coachingu dla pianistów. Program studiów będzie realizowany w ścisłej współpracy z Wydziałem Wokalno-Aktorskim UMFC. Studia będą  skoordynowane z planem zajęć Wydziału Wokalno-Aktorskiego.

Zajęcia praktyczne prowadzi dr hab. Beata Szebesczyk – pianist-coach współpracujący z czołowymi polskimi śpiewakami (absolwentka UMFC, prowadzi kursy mistrzowskie w wielu uczelniach europejskich: Anton Bruckner Privatuniversität w Linzu, Conservatorio Alfredo Casella w L’Aquili, Conservatorio Vincenzo Bellini w Katanii, Conservatorio Santa Cecilia w Rzymie oraz poza Europą: Shaanxi Normal University, Taiyuan Arts High School, Taiyuan Bach Music School, Hunan International Economic University w Changsha, Tongji University w Szanghaju, College of Arts Xiamen University.

Pianista-korepetytor & pianista-coach – wyjaśnienie pojęć:

 • pianista-korepetytor – współpracuje z pedagogiem śpiewu na wszystkich szczeblach nauczania, oraz z dyrygentem w teatrach operowych.
 • pianista-coach – we współpracy ze śpiewakiem jest samodzielny. Pracuje zarówno z artystami początkującymi, jak i dojrzałymi.

Cel studiów: Celem nauczania jest przygotowanie profesjonalne pianisty do współpracy ze śpiewakiem w dydaktyce, teatrze operowym i w całej wykonawczej aktywności artystycznej.

     Organizator studiów: Wydział Instrumentalny, kierownik dr hab. Beata Szebesczyk

PRZEBIEG STUDIÓW

Termin studiów: październik 2021 – maj 2022 (studia dwusemestralne)
Język wykładowy: polski

Program studiów:

 • Coaching zajęcia indywidualne – dr hab. Beata Szebesczyk
 • Opera barokowa – dr hab. Anna Radziejewska
 • Zespoły wokalne, opracowanie scen operowych – prof. Janusz Przybylski
 • Czytanie partytur - podstawy dyrygowania –  dr hab. Rafał Janiak
 • Realizacja basu cyfrowanego – dr Krzysztof Garstka
 • Fonetyka języka francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego (po jednym semestrze z dwóch fonetyk realizowanych na Wydziale Wokalno-Aktorskim)
 • Masterclass oraz warsztaty z reżyserem podczas projektów lub planu studiów magisterskich realizowanych  przez Wydział Wokalno-Aktorski

Tematyka zajęć (180 godz.):

 • Granie wyciągów operowych
 • Równoczesne granie wyciągu i śpiewanie
 • Artykulacja języków. Fonetyka włoska, niemiecka, francuska
 • Propedeutyka czytania partytur – granie w kluczach
 • Realizacja basu cyfrowanego i recitatiwów barokowych
 • Propedeutyka dyrygowania
 • Zajęcia praktyczne we współpracy z Wydziałem Wokalno-Aktorskim UMFC oraz Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza przy przygotowywaniu spektakli

Egzamin końcowy:

Forma koncertu-spektaklu we współpracy z Akademią Teatralną lub egzamin obejmujący 45 minut repertuaru operowego zawierającego uwerturę, ensemble i arię z recytatywem.

REKRUTACJA

Termin składania dokumentów: 1.09.2021-10.09.2021

Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacyjnego powinny być wysłane na
adres Sekretariatu Studiów Podyplomowych

Podyplomowe Studia dla pianistów coaching
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
ul. Okólnik 2, 00–368 Warszawa
pok. 312 (lub osobiście pok. 312)

Egzamin wstępny: 20.09.2021

Program egzaminu kwalifikacyjnego:

 • Allegro sonatowe – Mozart, Haydn, Beethoven
 • Finał Wesela Figara lub Don Giovanniego (z pierwszego aktu) lub finał Oniegina (duet Tatiany i Oniegina), do wyboru, granie wyciągu i śpiewanie wybranej partii
 • Czytanie à vista
 • Przygotowanie i wykonanie ze śpiewakiem utworu podanego 24 godziny przed egzaminem (nuty i śpiewak/śpiewaczkę zapewnia uczelnia). Egzaminy mogą odbyć się w formie online, na podstawie nagrań i z użyciem komunikatorów internetowych.

OPŁATA 

7 525 zł – opłata za 1 semestr przy liczbie min. 2 uczestników
9 625 zł – opłata za 1 semestr przy 1 uczestniku

KONTAKT

dr hab. Beata Szebesczyk
beata.szebesczyk@chopin.edu.pl 
tel. 22 827 72 41 wew. 248 oraz profil fb Coaching Wokalny