Podyplomowe Studia Menedżer Muzyki

Dziś, na wymagającym rynku pracy, w warunkach rosnącej konkurencji wśród absolwentów szkół artystycznych, absolwent studiów muzycznych powinien być nie tylko profesjonalnie wykształconym muzykiem, ale także znać zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej. Znajomość podstaw zarządzania, narzędzi marketingu, prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w sferze kultury, źródeł finansowania/pozyskiwania przychodów, umiejętność oceny sytuacji rynkowej, identyfikowania potencjalnych partnerów współpracy, kształtowania wizerunku, pozwolą absolwentom studiów osiągnąć dwie kluczowe z punktu widzenia zatrudnienia korzyści:

 • rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą
 • zwiększyć atrakcyjność jako pracownik instytucji upowszechniania kultury.

Program studiów: Program studiów składa się z 6 modułów:

 1. 1.    Ekonomika kultury

  1.1.  Związki między polityką gospodarczą, kulturalną i finansową państwa

  1.2.  Ekonomiczne aspekty aktywności  w sferze kultury

  2.    Zarządzanie i marketing

  2.1.       Zarządzanie, najnowsze trendy zarządzania

  2.2.       Zarządzanie projektem, zasady, fazy projektu

  2.3.       Koncepcja wartości marketingowej

  2.4.       Plan marketingowy

  2.5.       Kreowanie marki artysty

  2.6.       Organizowanie kampanii promocyjnych

  2.7.       Wykorzystanie Internetu do celów marketingowych

  2.8.       Organizacja koncertu jako przedsięwzięcia artystycznego i biznesowego

  2.9.       Wystąpienia  publiczne

  2.10.    Negocjacje

  2.11.    Zarządzanie międzykulturowe

  3.    III. Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez artystę

  3.1.       Prawo autorskie

  3.2.       Prawo zamówień publicznych

  3.3.       Zawieranie umów handlowych,

  3.4.       Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w sferze kultury

  3.5.       Zasady opodatkowania działalności gospodarczej

  4.    Źródła finansowania działalności artystycznej

  4.1.       Źródła przychodów (model biznesu),

  4.2.       Pozyskiwanie środków publicznych krajowych i zagranicznych

  5.    Aspekty psychologiczne pracy menedżera:

  5.1.       Psychologia pracy zespołowej, wywieranie wpływu na innych, specyfika relacji menedżer – artysta, zarządzanie czasem

  6.    Warsztaty

  6.1.  Artysta-muzyk w świecie współczesnych mediów

Wykładowcy: zajęcia są prowadzone przez wykładowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz praktyków reprezentujących instytucje kultury i firmy sektora kreatywnego.
Terminy zjazdów: 15-16.10, 5-6.11, 19-20.11, 3-4.12, 17-18.12, 14-15.01, 28-29.01, 4-5.03, 18-19.03, 1-2.04, 22-23.04, 13-14.05, 27-28.05 (terminy zjazdów mogą ulec zmianie)

Termin egzaminu: czerwiec 2023 (dokładny termin egzaminu zostanie podany najpóźniej w styczniu 2023)
Poza pierwszym zjazdem, który odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ul Okólnik 2, Warszawa, wszystkie zajęcia odbywają się online za pomocą platformy MS Teams.


Język wykładowy: polski

 

Opinie o studiach:
Studia przybliżyły mi kwestię management'u w branży muzycznej w Polsce. Wykładowcy nie są muzykami, co dla mnie było ogromnym plusem, bowiem na co dzień zajmują się tym, co wykładają. Skupiają się na przekazaniu wiedzy pod kątem branży muzycznej, ale robią to z perspektywy osób zajmujących się tym zawodowo, a nie instrumentalistów czy wokalistów. Dla mnie to ogromny plus. Mimo, że moja edycja odbyła się online, poznałam ludzi, z którymi mam wspólne zainteresowania i z którymi być może będę mieć okazję pracować. To studia zarówno dla absolwentów Akademii Muzycznych, którzy chcą pójść w inną stronę wykonywania zawodu, ale wciąż w branży muzycznej, dla muzyków, którzy chcą lepiej poprowadzić swoją karierę, a także dla ludzi, którzy chcą się przebranżowić i poznać rynek muzyczny.

Dominika Markiewicz – freelancer

Studia Podyplomowe Menedżer Muzyki były zorganizowane w  bardzo profesjonalny sposób. Uczestnictwo zajęciach prowadzonych przez wielu doświadczonych wykładowców było dla mnie cennym doświadczeniem. Studia te otworzyły mi oczy na wiele zagadnień, z którymi musi się zmierzyć menedżer muzyki bądź sam artysta w swojej pracy. Razem ze mną w wykładach uczestniczyło liczne grono słuchaczy. Przez ten rok mogłem również nawiązać ciekawe znajomości, które trwają do dziś. Jestem przekonany, że materiał studiów jest wartościowy dla absolwentów studiów wszystkich kierunków artystycznych.

Daniel Mieczkowski – dyrygent i flecista

 

Organizator studiów: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

Kierownik studiów: dr hab. Lidia Danik
e-mail: ldanik@sgh.waw.pl

Sekretarz: Wojciech Parchem
e-mail: wojciech.parchem@adm.chopin.edu.pl
tel.: 22 278 92 48