Podyplomowe Studia Menedżer Muzyki

Na wymagającym rynku pracy, w warunkach rosnącej konkurencji wśród absolwentów szkół artystycznych, absolwent studiów muzycznych powinien być nie tylko profesjonalnie wykształconym muzykiem, ale także posiadać możliwie szerokie przygotowanie z zakresu podstaw zarządzania, znajomości narzędzi marketingu, prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w sferze kultury, możliwych źródeł finansowania projektów kulturalnych czy umiejętności oceny sytuacji rynkowej, identyfikowania potencjalnych partnerów współpracy oraz kształtowania wizerunku.

Celem Podyplomowych Studiów Menedżer Muzyki jest rozwój wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji menedżerskich w instytucjach upowszechniających kulturę.

Program studiów: Program studiów składa się z 6 modułów:

  1. Ekonomika kultury
  2. Zarządzanie i marketing
  3. Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez artystę
  4. Źródła finansowania działalności artystycznej
  5. Aspekty psychologiczne pracy menedżera
  6. Warsztaty

Wykładowcy: zajęcia są prowadzone przez wykładowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz praktyków reprezentujących instytucje kultury i firmy sektora kreatywnego.
Terminy zjazdów: 23-24.X; 6-7.XI; 20-21.XI; 4-5. XII; 18-19.XII 2021 r.; 15-16.I; 19-20.II; 5-6.III; 19-20.III; 2-3.IV; 23-24.IV; 7-8.V; 21-22.V; egzamin końcowy – 04.VI 2022 r.
Język wykładowy: polski

Opinie o studiach:
Studia przybliżyły mi kwestię management'u w branży muzycznej w Polsce. Wykładowcy nie są muzykami, co dla mnie było ogromnym plusem, bowiem na co dzień zajmują się tym, co wykładają. Skupiają się na przekazaniu wiedzy pod kątem branży muzycznej, ale robią to z perspektywy osób zajmujących się tym zawodowo, a nie instrumentalistów czy wokalistów. Dla mnie to ogromny plus. Mimo, że moja edycja odbyła się online, poznałam ludzi, z którymi mam wspólne zainteresowania i z którymi być może będę mieć okazję pracować. To studia zarówno dla absolwentów Akademii Muzycznych, którzy chcą pójść w inną stronę wykonywania zawodu, ale wciąż w branży muzycznej, dla muzyków, którzy chcą lepiej poprowadzić swoją karierę, a także dla ludzi, którzy chcą się przebranżowić i poznać rynek muzyczny.

Dominika Markiewicz – freelancer

Studia Podyplomowe Menedżer Muzyki były zorganizowane w  bardzo profesjonalny sposób. Uczestnictwo zajęciach prowadzonych przez wielu doświadczonych wykładowców było dla mnie cennym doświadczeniem. Studia te otworzyły mi oczy na wiele zagadnień, z którymi musi się zmierzyć menedżer muzyki bądź sam artysta w swojej pracy. Razem ze mną w wykładach uczestniczyło liczne grono słuchaczy. Przez ten rok mogłem również nawiązać ciekawe znajomości, które trwają do dziś. Jestem przekonany, że materiał studiów jest wartościowy dla absolwentów studiów wszystkich kierunków artystycznych.

Daniel Mieczkowski – dyrygent i flecista

 

Organizator studiów: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

Kierownik studiów: dr hab. Lidia Danik
e-mail: ldanik@sgh.waw.pl

Sekretarz: Wojciech Parchem
e-mail: wojciech.parchem@adm.chopin.edu.pl
tel.: 22 278 92 48