Rekrutacja 2022

Limit w ramach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UMFC w 2022 roku wynosi 11 miejsc.

Komisja rekrutacyjna w pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego dopuściła do II etapu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 25 kandydatów.

Lista rankingowa kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023.

l. p. Suma punktów
1 88,8729
2 88,4022
3 86,4092
4 86,3421
5 85,5500
6 85,0956
7 84,9669
8 83,2356
9 81,6556
10 80,5004
11 78,1544

 

Limit miejsc ZARZĄDZENIE NR 23/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia limitu miejsc w ramach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w 2022 roku

Opis rekrutacji, przeprowadzanej w trybie konkursowym, wraz z terminarzem został dokładnie przedstawiony w uchwale - Uchwała nr 56/74/2022 Senatu UMFC z dnia 25 stycznia 2022 r.

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej oraz jego efekty dostępne są w Uchwale nr 5/262/2020 Senatu UMFC z dnia 21 stycznia 2020
https://bip.chopin.edu.pl//?app=uchwaly&nid=1590&y=2020

Tryb nadawania stopni - Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie sztuki, w dyscyplinie sztuki muzyczne w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.