Kierunki i specjalności Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki

Specjalność: Kompozycja
Studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Przygotowuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdobycie wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich. Studia pierwszego stopnia przygotowują do dalszego kształcenia.

Profesorowie prowadzący klasy w roku akademickim 2020/2021:
•    prof. dr hab. Krzysztof Baculewski
•    prof. dr hab. Marcin Błażewicz
•    prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
•    dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC
•    dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC

 

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki

Specjalność: Teoria Muzyki
Studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Kształci teoretyków przygotowując ich do prowadzenia badań naukowych i do nauczania przedmiotów teoretycznych, kształci też publicystów, prelegentów i organizatorów życia muzycznego oraz przygotowuje  do pracy redakcyjnej w prasie, radiu i telewizji. Studia pierwszego stopnia przygotowują do dalszego kształcenia.

 

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki

Specjalność: Kompozycja
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Przygotowuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdobycie wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich. Absolwent jest profesjonalnym kompozytorem z wiedzą obejmującą zagadnienia muzyki komputerowej.

Profesorowie prowadzący klasy w roku akademickim 2020/2021:
•    prof. dr hab. Krzysztof Baculewski
•    prof. dr hab. Marcin Błażewicz
•    prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
•    dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC
•    dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC

 

Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki

Specjalność: Teoria muzyki
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Kształci teoretyków przygotowując ich do prowadzenia badań naukowych i do nauczania przedmiotów teoretycznych, kształci też publicystów, prelegentów i organizatorów życia muzycznego oraz przygotowuje do pracy redakcyjnej w prasie, radiu i telewizji.