Kierunki i specjalności Wydziału Tańca

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Taniec

Specjalność: Pedagogika baletowa
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Absolwent specjalności pedagogika baletowa po osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata oraz uprawnienia pedagogiczne. Przygotowany jest do nauczania tańca we wszystkich technikach, formach i stylach przewidzianych programem szkoły baletowej. Predestynowany jest także do prowadzenia zajęć teoretycznych związanych ze sztuką tańca. Ma kwalifikacje merytoryczne
i dydaktyczne potrzebne do pracy w różnego rodzaju instytucjach kultury, szkołach, zespołach, klubach, etc.
Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów (niedziele, poniedziałki) co dwa tygodnie oraz w trybie ciągłym podczas sesji zimowej (styczeń/luty) i sesji letniej (czerwiec/lipiec).

 

Kierunek: Taniec

Specjalność: Taniec współczesny
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie,

Studia kierowane są do uzdolnionych tancerzy, którzy chcą rozpocząć edukację w zakresie szeroko pojętego tańca współczesnego, a swoją przyszłość zawodową pragną połączyć z profesjonalną pracą tancerza scenicznego. Program studiów zakłada edukację w zakresie technik, stylów i form tańca współczesnego takich jak modern i contemporary, taniec jazzowy, taniec klasyczny, taniec nowoczesny, improwizacja i kontakt-improwizacja. Studia kierowane są do tancerzy, którzy ukończyli w różnego typu szkoły tańca i baletu, kursy kwalifikacyjne, szkolenia i warsztaty. Stanowią ofertę dla wszystkich osób działających w zespołach tanecznych, formacjach i teatrach tańca.

 

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Taniec

Specjalność: Pedagogika baletowa
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Absolwent specjalności pedagogika baletowa po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia, otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Uprawniony jest do podjęcia pracy artystycznej, dydaktycznej i twórczej w ogólnokształcących szkołach baletowych. Przygotowany jest do nauczania tańca we wszystkich technikach, formach i stylach przewidzianych programem szkoły baletowej. Predestynowany jest także do prowadzenia zajęć teoretycznych związanych ze sztuką tańca. Ma kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne potrzebne do pracy w różnego rodzaju instytucjach kultury, szkołach, zespołach, klubach, etc. Kandydaci, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia na kierunku Taniec, na specjalności pedagogika baletowa, mają możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych.
Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów (niedziele, poniedziałki) co dwa tygodnie oraz w trybie ciągłym podczas sesji zimowej (styczeń/luty) i sesji letniej (czerwiec/lipiec).

 

Kierunek: Taniec

Specjalność: Choreografia i teoria tańca
studia magisterskie, niestacjonarne, 2-letnie

Absolwent specjalności choreografia i teoria tańca po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia, otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Studenci w ramach studiów drugiego stopnia nabywają umiejętności praktyczne w zakresie sztuki tańca, z nastawieniem na wiedzę o komponowaniu dzieł choreograficznych. Absolwent specjalności choreografia i teoria tańca przygotowany jest do samodzielnej pracy twórczej. Ma przygotowanie do pracy badawczej, publicystycznej i redakcyjnej w zakresie wiedzy o tańcu.
Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów (niedziele, poniedziałki) co dwa tygodnie oraz w trybie ciągłym podczas sesji zimowej (styczeń/luty) i sesji letniej (czerwiec/lipiec).