Ankiety

ANKIETA ZA ROK 2020
Okres sprawozdawczy: 1 stycznia – 31 grudnia 2020 r.

Ankiety należy przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy: ankieta@chopin.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego 2021 r.
Nabór dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych (asystent, adiunkt, profesor UMFC i profesor).

W temacie maila prosimy podać: Imię, Nazwisko, NAZWA KATEDRY.

UWAGA! Obecny nabór obejmuje 7 różnych typów ankiet zgodnie ze specjalnościami w sztukach muzycznych:

1-ANKIETA_za-II-p._2020 KOMPOZYCJA

2-ANKIETA_za-II-p._2020 TEORIA MUZYKI I PUBLIKACJE

3-ANKIETA_za-II-p._2020 DYRYGENTURA

4- ANKIETA_za-II-p._2020 INSTRUMENTALISTYKA

5-ANKIETA_za-II-p._2020 WOKALISTYKA

6-ANKIETA_za-II-p._2020 REŻYSERIA DŹWIĘKU

7-ANKIETA_za-II-p._2020 CHOREOGRAFIA I TANIEC

Pracownicy badawczo-dydaktyczni mają możliwość wypełnienia jednej lub więcej ankiet, w zależności w jakich specjalnościach prowadzą działalność artystyczną oraz publikacyjną. Np. publikacje zgłaszamy w ANKIECIE nr 2 TEORIA MUZYKI / PUBLIKACJE 

WAŻNA INFORMACJA: W obrębie pojedynczej ankiety należy wpisać NIE WIĘCEJ NIŻ CZTERY OSIĄGNIĘCIA w danej grupie osiągnięć.

Złożenie ANKIETY jest obowiązkiem warunkującym możliwość otrzymania kategorii naukowej oraz dalszego otrzymywania przez UMFC środków na naukę.