Nabór zadań naukowych i wydawniczych na rok 2023

Szanowni Państwo,
informujemy, że ruszył nabór zadań naukowych i wydawniczych na rok 2023. Poniżej przedstawiamy działania, które powinny zostać podjęte przez pracownika badawczo – dydaktycznego oraz przez kierownika katedry.

Pracownik badawczy, badawczo – dydaktyczny (asystent, adiunkt, profesor):

  1. Zapoznaje się z dokumentem „wskazówki dla kierowników projektów wydawniczych” (zadania nowe i kontynuowane)
  2. Zapoznaje się z dokumentem „wymagania do uzyskania pozytywnej opinii Rady Naukowej
  3. Wypełnia formularz „opis zadań – PRACOWNIK”,
  4. Wypełniony formularz przesyła w formie elektronicznej do kierownika katedry.

Kierownik katedry:

  1. Zapoznaje się z dokumentem „tryb opiniowania planów naukowych”,
  2. Wypełnia formularz „plan zadaniowo – finansowy 2023 – KIEROWNIK KATEDRY” na podstawie przysłanych przez pracowników katedry formularzy (opis zadań – pracownik)
  3. Wypełniony dokument przesyła w formie elektronicznej na Działu Nauki i Awansów Akademickich na adres nauka@chopin.edu.pl  w terminie do 30.11.2022 r.
  4. Wypełniony dokument drukuje, podpisuje i składa w sekretariacie Prorektora do spraw nauki

Pytania dotyczące kwestii formalnych proszę kierować na adres: nauka@chopin.edu.pl

Pytania dotyczące publikacji płytowych, książkowych oraz nutowych proszę kierować na adres: wydawnictwa@chopin.edu.pl

Kierownicy zadań wydawniczych, kontynuowanych i nowych, proszeni są o zapoznanie się z załącznikiem „Wskazówki dla kierowników projektów wydawniczych.