Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej 

prof. dr hab. Paweł Łukaszewski - Przewodniczący 
prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
prof. dr hab. Krzysztof Kuraszkiewicz
prof. dr hab. Alina Ratkowska
prof. dr hab. Lilianna Stawarz
prof. dr hab. Cezary Szyfman
prof. dr hab. Sławomir Tomasik
dr hab. Janusz Brych, profesor uczelni
dr hab. Rafał Grząka, profesor uczelni
dr hab. Maria Gabryś-Heyke, profesor uczelni
dr hab. Jolanta Janucik, profesor uczelni
dr hab. Artur Kasperek, profesor uczelni
dr hab. Beata Książkiewicz, profesor uczelni
dr hab. Joanna Ławrynowicz - Just, profesor uczelni
dr hab. Marcin Łukaszewski, profesor uczelni
dr hab. Henryk Mikołajczyk, profesor uczelni
dr hab. Robert Morawski, profesor uczelni
dr hab. Włodzimierz Promiński, profesor uczelni
dr hab. Tomira Rogala, profesor uczelni
dr hab. Magdalena Stępień, profesor uczelni
dr hab. Monika Wolińska, profesor uczelni
dr hab. Ireneusz Wyrwa, profesor uczelni
dr hab. Dariusz Zimnicki, profesor uczelni