Laboratorium Teorii Muzyki

Laboratorium Teorii Muzyki jest nowym projektem Katedry Teorii Muzyki o otwartej i elastycznej formule. Są to spotkania naukowe z ciekawymi postaciami ze środowiska teorii muzyki, muzykologii i krytyki muzycznej, spotkania promocyjne z autorami książek, jak również z szeroko rozumianymi przedstawicielami świata muzyki. Laboratorium Teorii Muzyki ma więc z założenia charakter seminaryjno-konwersatoryjny. Pojęcie "Laboratorium" sugeruje natomiast także eksperymentalny walor teorii muzyki jako specjalności.

Trzy spotkania w ramach Laboratorium Teorii Muzyki, które odbyły się w roku akademickim 2022/2023, wprowadziły nas w świat trzech zróżnicowanych zagadnień: frapujących młodzieńczych dzienników wybitnej polskiej klawesynistki, pianistki i kompozytorki Wandy Landowskiej, których tematykę przedstawiła badaczka jej życia i twórczości – dr Inès Ruiz Artola; życia i twórczości Stanisława Moniuszki widzianej z perspektywy popularnonaukowej, opowiedzianej przez dr. hab. Ignacego Zalewskiego – autora książki o kompozytorze (wydawcą książki jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne); trzecie zaś spotkanie poprowadziła prof. dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka, która skupiła się na zagadnieniu przestrzeni w muzyce – jest autorką dwóch książek o tej tematyce opublikowanych przez Wydawnictwo UMFC – Chopin University Press.

Kolejne spotkania będą się odbywały od października 2023 r. w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 18.00 w Sali Senatu UMFC.

prof. dr hab. Marcin Łukaszewski – kierownik Katedry Teorii Muzyki

  • 21 grudnia 2022 | Inés Ruiz Artola

  • 16 maja 2023 | Ignacy Zalewski

  • 30 maja 2023 | Katarzyna Szymańska