Seminarium Obojowe

I Seminarium Obojowe
19.05.2023 | godz. 12.00-19.00
Sala Elsnera w Domu Sudenckim "Dziekanka"

PROGRAM:
12:00 - 15:00 - Lekcje prowadzone przez dr hab. Agata Piotrkowska-Bartoszek prof. AM oraz dr hab. Arkadiusz Krupa prof. UMFC (Sala Elsnera D. S. "Dziekanka"
15:00 - 17:00 - przerwa
17:00 - 19:00- Lekcje prowadzone przez dr hab. Agata Piotrkowska-Bartoszek prof. AM oraz dr hab. Arkadiusz Krupa prof. UMFC  (Sala Balowa D. S. "Dziekanka")
19:00 - Koncert

Organizatorem jest Warszawskie Koło Naukowe Oboistów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy współpracy z Naukowym Kołem Oboistów przy Akademii Muzycznej w Łodzi.