Pracownicy

ad. dr hab.

Małgorzata A. Szyszkowska

Katedra: Katedra Nauk Humanistycznych i Języków Obcych

Filozof muzyki i estetyk, kierownik projektu „Filozofia muzyki. Metafizyczne, fenomenologiczne i dekonstruktywistyczne ścieżki badań nad muzyką, jej praktyką i teorią”. Jej zainteresowania koncentrują się wokół filozofii muzyki, fenomenologii, estetyki pragmatycznej, doświadczenia estetycznego oraz wsłuchiwania się.

ad. dr hab.

Małgorzata A. Szyszkowska

filozofia

Studia magisterskie z filozofii ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim w 1996 na podstawie pracy „Doświadczenie estetyczne dzieła muzycznego w warunkach kultury ponowoczesnej” pod opieką naukową prof. dr hab. Alicji Kuczyńskiej.  W 1996 podjęła studia doktoranckie w macierzystym instytucie. W roku 1998/9 uczestniczyła w programie Fulbright Junior Award (opiekun naukowy: dr Maria Anna Harley). Rozprawę doktorską pt. „Filozoficzne przesłanki kategorii wyrazu we współczesnej estetyce muzycznej” pod opieką naukową prof. dr hab. Iwony Lorenc obroniła w 2000 roku. W 2001 roku rozpoczęła pracę na wydziale muzycznym Cardiff University przy realizacji projektu „Dark Decade: Polish Music 1945-1956”. W 2004 roku została zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii, gdzie prowadziła zajęcia z estetyki analitycznej, estetyki muzycznej i filozofii wartości, również w języku angielskim, oraz kursy online.

W listopadzie 2018 uzyskała habilitację na podstawie książki „Wsłuchując się w muzykę. Studium z fenomenologii słuchania”, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2017.

Od października 2019 dr hab. Szyszkowska jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Publikacje z lat ostatnich:

Wsłuchując się w muzykę. Studium z fenomenologii słuchania, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2017

Artykuły i rozdziały w monografiach

 • „Roman Ingarden’s Theory of Aesthetic Experience. From Idea to Experience and Back”, Roman Ingarden and His Times, red. D. Czakon, N. Michna, L. Sosnowski, Kraków 2020, s. 223-238
 • “Dzieło muzyczne w estetyce Romana Ingardena”, Filozofuj 3 (33), s. 75
 • „Uwagi o wartościach, wartościowaniu i doświadczeniu estetycznym w kontekście współczesnej estetyki”, Sztuka i filozofia, nr 55/2019, s. 101-121
 • „Listening to Different texts: Between Reich and Eco with Nycz”, Eidos. A Journal for Philosophy of Culture, 3/2019, s. 5-13
 • “Między katharsis a pathos. Terapeutyczne aspekty śpiewu”, Miscellanea Anthropologica at Sociologica, red. K. M. Wyrzykowska, K. Stachura, A. Rozalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, s. 56-69
 • „The Experience of Music: From Everyday Sounds to Aesthetic Enjoyment”, Proceedings of the European Society for Aesthetics, red. C. Vaughan, I. Vidmar Jovanovic, t. 11/2019, s. 728-747, http://www.eurosa.org/volume-11-2019
 • “The Experience of Music as a Process of [Self]Development”, w: Of Essence and Context. Between Music and Philosophy, red. R. Staneviciute, N. Zangwill, R. Povilioniene, Springer 
 • „Music Phenomenology: Artistic Traditions and Everyday Experience”, Avant, t. 9, 2/2018, s. 141-155
 • “Reconsidering Ingarden’s Contribution to European Aesthetics: Aesthetic Experience and the Concept of Encounter”, ESPES, t.7, 1/2018, s. 47-56
 • “Muzyka i jej cielesne osadzenie. Między schematami ciała a wolnością wykonania”, w: Socjologia muzyki w Polsce. Pęknięcia i kontynuacje, red. K. Drzewek, M. Choczyński, A. Rozalska, Warszawskie Wydawnictwa Socjologiczne, Warszawa 2018
 • “Evaluating musical works: Between Qualities, Values and Judgments with Roman Ingarden”, Interdisciplinary Studies in Musicology, 17/2017, s. 34-45
 • “Muzyka jako process i rozwój wewnętrzny w fenomenologicznych koncepcjach muzyki: Berleant, Dufrenne, Ingarden i Merleau-Ponty”, Meakultura 2017
 • „Zakryte, nieobecne, niejednoznaczne: uwagi na temat cielesności śpiewu i instrumentalnego rozumienia ciała w tradycjach wokalnych”, w: Ciało-muzyka-performans, red. J. Mikołajczyk, M. Popczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017
 • „Pomiędzy muzyką a językiem. Figuralne i krytyczne w muzyce na przykładzie lyotardowskiej analizy Sequenza III Luciano Berio”, Aspekty muzyki, Gdański 2016, t. 6, s. 69-84
 • „The Listening Eye: Jean-Francois Lyotard and the Rehabilitation of Listening”, The International Journal of Aesthetics and Philosophy of Culture IJAPHC, t. 1, 1/2016
 • “The Aesthetics Experience as Full-Bodied Listening”, w: Transacting Aesthetics. Proceedings of the 19th Internetaional Congress of Aesthetics, t. 5, Kraków 2016, s. 85-90
 •  “Listening in a song: therapeutic and transformative aspects of singing a song in popular film”, w: Proceedings of the ICA 2016, Seoul National University, Seoul 2016, s. 281-287

 

W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina: adiunkt w Międzywydziałowym Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych, prowadzi wykłady z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej oraz filozofii muzyki oraz realizuje projekt NCN „Filozofia muzyki…” (2017-2021)

Aktualne zainteresowania: estetyka muzyczna, filozofia muzyki, doświadczenie dzieła muzycznego, fenomenologia muzyki, wsłuchiwanie się, polska tradycja estetyki (Roman Ingarden, Władysław Tatarkiewicz, Stefan Morawski), estetyka muzyczna Th. Adorna, pragmatyczna estetyka Johna Deweya i Richarda Shustermana, estetyka życia codziennego, muzyka jako mousike, terapeutyczne i rozwijające doświadczenie muzyki, fenomenologia śpiewu