Pracownicy

ad. dr hab.

Małgorzata A. Szyszkowska

Katedra: Katedra Nauk Humanistycznych i Języków Obcych

Filozof muzyki i estetyk, kierownik projektu „Filozofia muzyki. Metafizyczne, fenomenologiczne i dekonstruktywistyczne ścieżki badań nad muzyką, jej praktyką i teorią”. Jej zainteresowania koncentrują się wokół filozofii muzyki, fenomenologii, estetyki pragmatycznej, doświadczenia estetycznego oraz wsłuchiwania się.

ad. dr hab.

Małgorzata A. Szyszkowska

filozofia

Adiunkt w Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina od roku 2019. Filozof i estetyk z wykształcenia. Od początku swojej kariery akademickiej zajmowała się dziełem muzycznym i doświadczeniem estetycznym, kontynuując zamiłowanie do muzyki. Studia magisterskie z filozofii ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim w 1996 na podstawie pracy „Doświadczenie estetyczne dzieła muzycznego w warunkach kultury ponowoczesnej” pod opieką naukową prof. dr hab. Alicji Kuczyńskiej.  W 1996 podjęła studia doktoranckie w macierzystym instytucie. Uczestniczyła w programie Fulbright Junior Award (1998-1999, opiekun naukowy: dr Maria Anna Harley). Rozprawę doktorską pt. „Filozoficzne przesłanki kategorii wyrazu we współczesnej estetyce muzycznej” pod opieką naukową prof. dr hab. Iwony Lorenc obroniła w 2000 roku. W 2001 roku rozpoczęła pracę na wydziale muzycznym Cardiff University przy realizacji projektu „Dark Decade: Polish Music 1945-1956”. W 2004 rozpoczęła pracę w Zakładzie estetyki Instytutu Filozofii WFiS na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadziła między innymi zajęcia z estetyki analitycznej, dwudziestowiecznej estetyki muzycznej i filozofii wartości, a także anglojęzyczne seminaria, wykłady monograficzne oraz kursy online. Habilitację uzyskała w listopadzie 2018 roku na podstawie pracy „Wsłuchując się w muzykę. Studium z fenomenologii słuchania”, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2017.

Zajęcia prowadzone w UMFC: Filozofia starożytna i średniowieczna HUM-007-2, Filozofii muzyki HUM-011-2

Publikacje z lat ostatnich:

Wsłuchując się w muzykę. Studium z fenomenologii słuchania, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2017

Artykuły i rozdziały w monografiach

 • “Narrative Moment. Music Performance According to Lawrence Kramer and James Baldwin”, Interdisciplinary Studies in Musicology (https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ism/article/view/25989), 20/2020, s. 21-32
 • „Wolność, nieskończoność, wzniosłość: przestrzeń duchowa w doświadczenia muzyki religijnej w perspektywie fenomenologicznej”, Pro Musica Sacra 2020/18, s. 9-26 http://czasopisma.upjp2.edu.pl/promusicasacra/article/download/3706/3654   
 •  “Aesthetic Qualities and Aspects of Everyday Life. Notes on a Phenomenological Approach to Everyday Aesthetics”, Everydayness. Contemporary Aesthetic Approaches, red. L. Giombini, A. Kvocaca, RomaTre Press, Presov/Roma 2021
 • „Melodia, brzmienie, zaśpiew. Filozofia muzyki jako słuchanie”, Horyzonty estetyki, red. A. Andrzejewski, M. Salwa, P. Schollenberger, WUW 2021, s. 103-112
 •  „Kilka uwag na temat wspólnoty śpiewu w projekcie wirtualnego chóru”, Creare et cantare, red. Ewelina Szendzielorz, Andrzej Prasał, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2020, s. 31-39
 • „Roman Ingarden’s Theory of Aesthetic Experience. From Idea to Experience and Back”, Roman Ingarden and His Times, red. D. Czakon, N. Michna, L. Sosnowski, Kraków 2020, s. 223-238
 • “Dzieło muzyczne w estetyce Romana Ingardena”, Filozofuj 3 (33), s. 75
 • „Uwagi o wartościach, wartościowaniu i doświadczeniu estetycznym w kontekście współczesnej estetyki”, Sztuka i filozofia, nr 55/2019, s. 101-121
 • „Listening to Different texts: Between Reich and Eco with Nycz”, Eidos. A Journal for Philosophy of Culture, 3/2019, s. 5-13
 • “Między katharsis a pathos. Terapeutyczne aspekty śpiewu”, Miscellanea Anthropologica at Sociologica, red. K. M. Wyrzykowska, K. Stachura, A. Rozalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, s. 56-69
 • „The Experience of Music: From Everyday Sounds to Aesthetic Enjoyment”, Proceedings of the European Society for Aesthetics, red. C. Vaughan, I. Vidmar Jovanovic, t. 11/2019, s. 728-747, http://www.eurosa.org/volume-11-2019
 • “The Experience of Music as a Process of [Self]Development”, Of Essence and Context. Between Music and Philosophy, red. R. Staneviciute, N. Zangwill, R. Povilioniene, Springer 
 • „Music Phenomenology: Artistic Traditions and Everyday Experience”, Avant, t. 9, 2/2018, s. 141-155
 • “Reconsidering Ingarden’s Contribution to European Aesthetics: Aesthetic Experience and the Concept of Encounter”, ESPES, t.7, 1/2018, s. 47-56
 • “Muzyka i jej cielesne osadzenie. Między schematami ciała a wolnością wykonania”, Socjologia muzyki w Polsce. Pęknięcia i kontynuacje, red. K. Drzewek, M. Choczyński, A. Rozalska, Warszawskie Wydawnictwa Socjologiczne, Warszawa 2018
 • “Evaluating musical works: Between Qualities, Values and Judgments with Roman Ingarden”, Interdisciplinary Studies in Musicology, 17/2017, s. 34-45
 • “Muzyka jako process i rozwój wewnętrzny w fenomenologicznych koncepcjach muzyki: Berleant, Dufrenne, Ingarden i Merleau-Ponty”, Meakultura 2017
 • „Zakryte, nieobecne, niejednoznaczne: uwagi na temat cielesności śpiewu i instrumentalnego rozumienia ciała w tradycjach wokalnych”, Ciało-muzyka-performans, red. J. Mikołajczyk, M. Popczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017
 • „Pomiędzy muzyką a językiem. Figuralne i krytyczne w muzyce na przykładzie lyotardowskiej analizy Sequenza III Luciano Berio”, Aspekty muzyki, Gdański 2016, t. 6, s. 69-84
 • „The Listening Eye: Jean-Francois Lyotard and the Rehabilitation of Listening”, The International Journal of Aesthetics and Philosophy of Culture IJAPHC, t. 1, 1/2016
 • “The Aesthetics Experience as Full-Bodied Listening”, Transacting Aesthetics. Proceedings of the 19th International Congress of Aesthetics, t. 5, Kraków 2016, s. 85-90
 •  “Listening in a song: therapeutic and transformative aspects of singing a song in popular film”, Proceedings of the ICA 2016, Seoul National University, Seoul 2016, s. 281-287

Aktualnie realizowany projekt naukowy: projekt NCN nr 2016/23/B/HS1/02325 „Filozofia muzyki. Metafizyczne, fenomenalne i dekonstruktywistyczne ścieżki badań nad muzyką, jej praktyką i teorią” (2017-2022) https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=351146

Zainteresowania: estetyka muzyczna i filozofia muzyki, doświadczenie dzieła muzycznego, fenomenologia muzyki, szczególnie fenomenologia śpiewu i fenomenologiczna estetyka Roman Ingardena, kategoria wsłuchiwania się, polska szkoła estetyki, estetyka Th. Adorna, doświadczenie organiczne Johna Deweya i somaestetyka Richarda Shustermana, estetyka życia codziennego/everyday aesthetics/, starożytna tradycja mousikè, terapeutyczne i rozwijające doświadczenie muzyki