Pracownicy

st. wykł. dr

Aleksandra Kowalik-Burdzy

fortepian

Absolwentka Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Warszawie w klasie fortepianu Teresy Rosłoń – Esztenyi oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w klasie fortepianu Lidii Kozubek i Teresy Manasterskiej. Ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Konsultant metodyczny Centrum Edukacji Artystycznej. Współorganizatorka i wykładowca Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego dla nauczycieli fortepianu prowadzonego przez Centrum Edukacji Muzycznej. Juror konkursów i przesłuchań pianistycznych. Współautorka programu nauczania przedmiotu Fortepian główny dla SM II stopnia i OSM II stopnia wydanego przez CEA. Wykładowca kursów metodycznych, konferencji i seminariów dla nauczycieli gry na fortepianie. Wieloletni wykładowca i kierownik artystyczny Letnich Kursów Pianistycznych dla uczniów i nauczycieli. Wieloletni pedagog Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Wychowawca wielu laureatów nagród międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych. Członek Zarządu European Piano Teachers Association – Pollish Branch oraz członek Zarządu Towarzystwa Muzycznego im. Edwina Kowalika.

 

Wieloletni współpracownik Studium Pedagogicznego. Organizatorka i opiekun praktyk pedagogicznych dla studentów specjalności gra na fortepianie. Prowadząca, w ramach działań Uniwersyteckiego Centrum Edukacyjnego, wykłady dla nauczycieli, w tym kursy metodyczne dla grupy nauczycieli z Chin oraz lekcje mistrzowskie dla grupy chińskich pianistów.