Związki zawodowe

W Uniwersytecie działa KZ NSZZ „Solidarność”, liczący 59 członków.

Na kadencję 2018–2022 do władz Związku zostali wybrani:

  • Andrzej Zieliński — przewodniczący
  • Hanna Stankiewicz-Jóźwicka — wiceprzewodnicząca
  • Anna Szewczyk — sekretarz
  • Elżbieta Niedziałkowska — skarbnik
  • Krzysztof Heering
  • Halina Szyszkowska
  • Jarosław Wróblewski

Związek jest członkiem Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych i współpracuje z Krajową Sekcją Nauki NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącą Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych została Hanna Stankiewicz-Jóźwicka.

Siedzibą Związku jest pokój 110
telefon wew. 216
e‑mail: kz474@chopin.edu.pl

 

Dnia 31 marca 2021 r. Rektor UMFC został powiadomiony, że w UMFC działa Międzyzakładowa Komisja Związkowa Związku Zawodowego „Kontra” przy Politechnice Śląskiej, która objęła swoim działaniem Komisję zakładową ZZ „Kontra” przy UMFC w Warszawie.
Nie poinformowano o liczbie członków należących do Komisji zakładowej ZZ „Kontra” przy UMFC, ani o pełnym składzie jej Zarządu.
Do reprezentacji ZZ „Kontra” w UMFC w Warszawie wyznaczono:
1. mgr Lidia Kołodziejczyk – Przewodnicząca MKZ ZZ „Kontra” przy Politechnice Śląskiej z adresem do korespondencji: MKZ ZZ „Kontra” , Komisja Krajowa ZZ „Kontra” ul. Wolności 293, 41-800 Zabrze;
2. mgr Wojciech Gawrych – Członek Zarządu Związku Zawodowego „Kontra” przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.