Związki zawodowe

W Uniwersytecie działa NSZZ „Solidarność”, liczący 50 członków.

Na kadencję 2018–2022 do władz Związku zostali wybrani:

  • Andrzej Zieliński — przewodniczący
  • Hanna Stankiewicz-Jóźwicka — wiceprzewodnicząca
  • Anna Szewczyk — sekretarz
  • Elżbieta Niedziałkowska — skarbnik
  • Krzysztof Heering
  • Halina Szyszkowska
  • Jarosław Wróblewski

Związek jest członkiem Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych i współpracuje z Krajową Sekcją Nauki NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącą Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych została Hanna Stankiewicz-Jóźwicka.

Siedzibą Związku jest pokój 110
telefon wew. 216
e‑mail: kz474@chopin.edu.pl