Academic Council

Scientific Council

prof. dr hab. Paweł Łukaszewski - Przewodniczący 
prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
prof. dr hab. Krzysztof Kuraszkiewicz
prof. dr hab. Joanna Ławrynowicz-Just
prof. dr hab. Alina Ratkowska
prof. dr hab. Lilianna Stawarz
prof. dr hab. Cezary Szyfman
prof. dr hab. Sławomir Tomasik
dr hab. Janusz Brych, profesor UMFC
dr hab. Rafał Grząka, profesor UMFC
dr hab. Maria Gabryś-Heyke, profesor UMFC
dr hab. Jolanta Janucik, profesor UMFC
dr hab. Artur Kasperek, profesor UMFC
dr hab. Beata Książkiewicz, profesor UMFC
dr hab. Marcin Łukaszewski, profesor UMFC
dr hab. Henryk Mikołajczyk, profesor UMFC
dr hab. Robert Morawski, profesor UMFC
dr hab. Włodzimierz Promiński, profesor UMFC
dr hab. Tomira Rogala, profesor UMFC
dr hab. Magdalena Stępień, profesor UMFC
dr hab. Monika Wolińska, profesor UMFC
dr hab. Ireneusz Wyrwa, profesor UMFC
dr hab. Dariusz Zimnicki, profesor UMFC