Pomoc materialna

Szanowni Studenci i Doktoranci,

Informujemy i przypominamy o możliwości ubiegania się o pomoc materialną zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów UMFC. Komisja będzie brała pod uwagę zaistniałe sytuacje związane z panującą epidemią SARS-CoV‑2.

 

Decyzją JM Rektora UMFC termin składania wniosków stypendialnych na rok akademicki 2020/2021 został przedłużony do 15 października 2020.

Wnioski należy składać za pośrednictwem skrzynki kontaktowej umieszczonej w holu Uczelni na parterze.

Wyliczenia dochodu dokonuje Dział Nauczania na podstawie załączonej dokumentacji.

Wyliczenia średniej dokonuje Dziekanat (wniosek należy złożyć bez wyliczonej średniej – wniosek jest przekazywany do Dziekanatu przez Dział Nauczania)

 

Regulamin pomocy materialnej 2020/2021 [pdf]

Stypendium socjalne – wymagane dokumenty [pdf]

Stypendium socjalne – zasady wyliczania dochodu [pdf]

Stypendium Rektora – punktacja osiągnięć [pdf]

Stypendium Rektora – przeliczanie skali ocen [pdf]

 

Wnioski

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych 2020-2021 [pdf]

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora 2020-2021 [pdf]

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 2020-2021 [pdf]

Wniosek o przyznanie zapomogi 2020-2021 [pdf]

Wniosek o stypendium z funduszu własnego [pdf]