Tok studiów

W sekcji Tok studiów zebraliśmy dla ciebie kluczowe informacje związane ze studiami oraz obowiązkami studenta wynikającymi z regulaminu studiów.

Znajdziesz tu także aktualne informacje m.in.: o zapisach na zajęcia, dopuszczalnej liczbie nieobecności na zajęciach, możliwości wyboru pedagogalegitymacji studenckiejopłatach za studiawarunkach przeniesienia z innych uczelni lub kierunków studiów, ukończeniu studiów, pracach dyplomowych i dyplomach.

Jeśli dopiero zaczynasz studia pamiętaj, aby do 15 października złożyć ślubowanie akademickie! Brak informacji o niemożliwości złożenia podpisu jest równoznaczny z niepodjęciem studiów.
Masz prawo do rezygnacji ze studiów. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie w dziekanacie (Regulamin studiów, §5).

W razie jakichkolwiek pytań nie zwlekaj i zgłoś się do Działu Nauczania!