Legitymacja studencka

Legitymacja studencka
To dokument poświadczający status studenta (w szczególności prawo do korzystania z ulgowych przejazdów w komunikacji zbiorowej oraz innych zniżek). Zawiera ona podstawowe dane osobowe, a także twoje zdjęcie. Pamiętaj jednak, że legitymacja ma ustalony okres ważności – zwykle jest to jeden semestr

Karta inteligentna
Wydawane przez nas legitymacje są kartami elektronicznymi. Oprócz tego, co jest na nich nadrukowane z zewnątrz, zawierają dane zapisane w formie elektronicznej. Oprócz podstawowych danych osobowych zawierają także informację o terminie ważności (powinien być taki sam, jak na hologramie).

Dodatkowe możliwości
Oprócz swej podstawowej funkcji, jaką jest potwierdzanie tego, że jesteś studentem naszej uczelni, są też i dodatkowe, które pełnić może legitymacja. Dokument ten uprawnia nie tylko do:
– wejścia na teren Uczelni;
– skorzystania z sal dydaktycznych i ćwiczeniowych; 
– korzystania ze zbiorów Biblioteki UMFC oraz dostępu do czytelni (kod kreskowy nadrukowany na rewersie legitymacji to właśnie przypisany ci w tym celu numer). 

Obchodzenie się z kartą
W przyszłości legitymacja może być Ci potrzebna do dostępu do pewnych informacji lub pomieszczeń. Dlatego też warto traktować ją jako ważny i cenny dokument – przechowuj ją podobnie, jak i inne ważne karty (na przykład bankowe), staraj się jej nie zginać i nie zarysowywać. W razie jej uszkodzenia lub zgubienia, możesz wnioskować o wydanie jej duplikatu (opłata dodatkowa). 

Wymiana gwarancyjna
W przypadku, gdy mimo ostrożnego obchodzenia się z legitymacją układ elektroniczny na karcie przestanie działać prawidłowo, możliwa jest wymiana legitymacji na nową. Informacje na temat procedury postępowania w takim przypadku również otrzymasz w Dziale Nauczania. Legitymacje uszkodzone mechanicznie (złamane, pogięte, pęknięte) nie podlegają wymianie gwarancyjnej.