Regulamin studiów

Regulamin studiów to obowiązkowa lektura dla każdego studenta UMFC! To dokument zawierający wszystkie niezbędne informacje odnośnie przebiegu studiów (m.in. organizację studiów, zbiór praw i obowiązków każdego studenta, wytyczne na temat zaliczeń i egzaminów, jak również pracy oraz egzaminu dyplomowego).