Urlopy

W trakcie swoich studiów masz prawo do urlopu zdrowotnego i/lub uroplu dziekańskiego.

Urlop zdrowotny możesz uzyskać na każdym etapie studiów. Urlopu dziekańskiego nie uzyskasz na pierwszym roku studiów oraz w ich ostatnim semestrze.
Pamiętaj, że w czasie urlopu możesz brać udział w wybranych zajęciach grupowych i przystąpić do zaliczeń, kolokwiów, egzaminów.

Szczegółowe informacje dotyczące wnioskowania o urlop w trakcie studiów znajdują się w Regulaminie studiów (§25).