Zapisy na zajęcia

Rejestracja przez USOSweb 

Zapisy na zajęcia są obowiązkowe, a przez system USOSweb pomogą Ci skomponować plan zajęć z uwzględnieniem Twoich zainteresowań, terminów i preferencji co do prowadzących zajęcia. 

  1. Zaloguj się na stronie usosweb.chopin.edu.pl.
  2. Przejdź do działu "Dla studentów”. 
  3. Po wybraniu z menu pozycji “Rejestracja” zostanie wyświetlona lista wszystkich rejestracji, do których masz dostęp.
  4. Kliknij na link “Przejdź do rejestracji” lub “pokaż przedmioty związane z tą rejestracją”. 
  5. Zarejestruj się na wybrany przedmiot lub grupę klikając na ikonkę koszyka.

Zasady wyboru przedmiotów 
Zestawienie zawiera katalog przedmiotów fakultatywnych i humanistycznych, które należy zrealizować wszędzie tam, gdzie plan studiów wskazuje „fakultet” lub „przedmiot humanistyczny do wyboru”. 

Przedmiot humanistyczny można wybierać w miejsce fakultetu, ale fakultet nie może zastąpić przedmiotu humanistycznego wskazanego przez plan studiów. 

Przedmioty raz zrealizowane na niższym poziomie studiów nie mogą być realizowane na wyższym poziomie, chyba że ich treści kształcenia podlegają ciągłej zmianie lub uczestnictwo w zajęciach zakłada kryterium nabierania doświadczenia zawodowego – ustawicznego rozwoju (np. zespół wokalno-instrumentalny, kameralistyka, zespół orkiestrowy, zespoły instrumentalne, zespoły wokalne itp.). 

Istnieje możliwość wyboru kursu drugiego języka obcego jako fakultetu. 

UWAGA! Wybranie w sem. zimowym przedmiotu, który trwa dłużej niż jeden semestr, oznacza obowiązek realizacji wszystkich zakładanych semestrów danego przedmiotu wraz ze wskazanymi formami zaliczenia.

Tryb postępowania: 

  1. zapoznać się z programem i planem studiów na kierunku;
  2. zapoznać się z wykazem przedmiotów fakultatywnych;
  3. zalogować się do systemu USOSweb;
  4. zapisać się na wybrane zajęcia tak, by nie kolidowały z podstawowymi zajęciami na macierzystym wydziale. 

Wypisanie się z zajęć
Po upływie pierwszego miesiąca od dnia rozpoczęcia semestru rezygnacja z realizacji przedmiotów fakultatywnych możliwa jest jedynie w wypadku niemożliwości pogodzenia realizacji danego fakultetu z harmonogramem studiów, potwierdzonej przez dziekana. Po tej dacie wybrane przez studenta przedmioty fakultatywne stają się obowiązkowe i muszą zostać zaliczone zgodnie z zasadami obowiązującymi dla danego przedmiotu do końca cyklu przedmiotu. Zaliczenie musi zostać potwierdzone wpisem do indeksu i w karcie egzaminacyjnej. W stosunku do studenta, który nie zaliczył wybranego przedmiotu fakultatywnego, stosuje się zapisy § 20 Regulaminu studiów – warunkowe zaliczenie semestru (odpłatne powtarzanie przedmiotu).