WYNIKI REKRUTACJI 2021

STYPENDIUM PROGRAMU ERASMUS+ ROK AKADEMICKI 2021/2022
Kolejność na liście wg liczby uzyskanych punktów

Lp

Nr albumu

Lp

Nr albumu

1

9478

26

8693

2

9437

27

9493

3

8932

28

9954

4

9148

29

8848

5

8836

30

7586

6

9147

31

8419

7

8927

32

9955

8

9479

33

9466

9

9872

34

9160

10

9173

35

10015

11

9717

36

9646

12

9121

37

9522

13

9638

38

9653

14

9890

39

9316

15

9093

40

10042

16

9459

41

9157

17

9096

42

9568

18

9560

43

9918

19

9480

44

9529

20

8879

45

9257

21

9739

46

9719

22

9435

47

9438

23

9958

48

9315

24

8977

49

9605

25

9146

50

9519

   

51

9473

 

 KRYTERIA REKRUTACJI

 

 

 Rekomendacja pedagoga UMFC

  0-2 pkt

 

 Certyfikat językowy

  0-5 pkt

 

 Dyplomy, osiągnięcia

  0-5 pkt

  max. 25 pkt

 List z uczelni zagranicznej

  0-1 pkt

 

 Punkty jurorów

  0-5 pkt

  max. 25 pkt

 Max liczba punktów

  58

 


Liczba uzyskanych punktów do wglądu w biurze Erasmus+

UWAGA!
O składanie dokumentów do uczelni zagranicznych proszeni są wszyscy studenci, także ci, którzy uzyskali niższą liczbę punktów. Osoby z niższą punktacją będą mogły wyjechać na studia zagraniczne w przypadku, gdy zwolnią się miejsca z wyższych pozycji listy, zgodnie ze wskazaną kolejnością.

Wymagane dokumenty:
Learning Agreement /Traineeships Agreement (podpisane przez studenta, pedagoga i dziekana)
Student Application Form
List motywacyjny (napisany w jęz.angielskim lub jęz.danego kraju)
CV artystyczne (napisany w jęz.angielskim lub jęz.danego kraju)
demo, video, partytury, linki do nagrań etc., podpisane przez studenta i pedagoga lub studenta i dziekana