WYNIKI REKRUTACJI 2023-2024

WYNIKI REKRUTACJI DO STYPENDIUM PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
Kolejność na liście wg liczby uzyskanych punktów

Lp Nr albumu   Lp Nr albumu
1 9474   26 9642
2 9568   27 9892
3 9173   28 10082
4 9864   29 9594
5 9803   30 9459
6 9567   31 9822
7 9862   32 9905
8 9823   33 9913
9 10274   34 10163
10 10244   35 9894
11 9479   36 10230
12 8879   37 10164
13 10132   38 9890
14 9492   39 9908
15 10078   40 9959
16 10331   41 9927
17 9561   42 9607
18 10178   43 9932
19 9587   44 7160
20 9599   45 10232
21 9613   46  
22 9918   47  
23 10103   48  
24 8859   49  
25 10092   50  

 

Zaznaczone na żółto numery indeksów oznaczają wyjazd na praktyki