Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki