Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Rytmiki w Białymstoku