Historia KNHiJO

1872–1919
W Instytucie Muzycznym Warszawskim powołano klasę historii i estetyki muzycznej, którą prowadził Bolesław Wilczyński.
1919–1930
Koncepcja łączenia historii i estetyki muzycznej była kontynuowana w strukturze Państwowego Konserwatorium Warszawskiego. Wykładowcą był Henryk Opieński. Gdy rektorem został Karol Szymanowski, wprowadzono filozofię, jako przedmiot dodatkowy, powierzony ks. Hieronimowi Feichtowi CM.
Lata 90. XX w.
Powstanie Studium Nauk Humanistycznych i Studium Języków Obcych o charakterze międzywydziałowym, które następnie połączono w Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych.
2002
Powstanie Katedry Nauk Humanistycznych. Po włączeniu Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych do Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki i przekształcenie w Zakład, następnie w Katedrę. Kierownikiem była Jagna Dankowska (1991–2005).
2004 – 2013
Funkcjonowanie Katedry Nauk Humanistycznych w strukturze Instytutu Nauk o Muzyce. Kierownicze stanowiska pełnili: Mieczysława Demska-Trębacz (2005–2013) i jako p.o. kierownika Tadeusz Kobierzycki (2012–2013).
2013–2016
Samodzielne funkcjonowanie Katedry Nauk Humanistycznych po likwidacji Instytutu Nauk o Muzyce. Kierownikiem był Stanisław Dąbek. Powołał Zespół Dydaktyki Języków Obcych, którego przewodniczącą była najpierw Elżbieta Zeiske-Krawczyk (2013–2014), a następnie Małgorzata Sokołowicz (2014–2016).
1 października 2016
Przekształcenie Katedry Nauk Humanistycznych w Międzywydziałowe Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych. Kierownikiem jednostki była Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk.
1 października 2019
Przekształcenie Międzywydziałowego Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych w Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych. Kierownikiem jednostki jest Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk.