JURY VII MIĘDZYUCZELNIANEGO POLSKIEGO KONKURSU DUETÓW INSTRUMENTALNYCH I WOKALNYCH