Staże artystyczne

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat staży artystycznych na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w roku akademickim 2020/2021.

Uwaga! Ze względów technicznych zmianie uległy terminy rejestracji w systemie IRK. Szczegóły w Informatorze 2020/2021!!!

Informator 2020/2021 [pdf]

Podanie [pdf]

Kwestionariusz osobowy [pdf]

Zarządzenie nr 41/2020 Rektora UMFC z dnia 24 lipca 2020 w sprawie Regulaminu staży artystycznych w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina [BIP]

Zarządzenie nr 48/2020 Rektora UMFC z dnia 31 lipca 2020 w sprawie zmian w cenniku opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz niektórych innych opłat w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w roku akademickim 2020/2021 [BIP]