Podyplomowe Studia dla pianistów - coaching

Wydział instrumentalny
STUDIA PODYPLOMOWE DLA PIANISTÓW − COACHING (dwusemestralne)

kierownik dr hab. Beata Szebesczyk

WPROWADZENIE

Opis: Katedra Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej informuje zainteresowanych o rozpoczęciu  naboru na roczne studia podyplomowe w zakresie coachingu dla pianistów. Program studiów będzie realizowany w ścisłej współpracy z Wydziałem Wokalno-Aktorskim UMFC. Studia będą  skoordynowane z planem zajęć Wydziału Wokalno-Aktorskiego.

Zajęcia praktyczne prowadzi dr hab. Beata Szebesczyk – pianist-coach współpracujący z czołowymi polskimi śpiewakami (absolwentka UMFC, prowadzi kursy mistrzowskie w wielu uczelniach europejskich: Anton Bruckner Privatuniversität w Linzu, Conservatorio Alfredo Casella w L’Aquili, Conservatorio Vincenzo Bellini w Katanii, Conservatorio Santa Cecilia w Rzymie oraz poza Europą: Shaanxi Normal University, Taiyuan Arts High School, Taiyuan Bach Music School, Hunan International Economic University w Changsha, Tongji University w Szanghaju, College of Arts Xiamen University.

Pianista-korepetytor & pianista-coach – wyjaśnienie pojęć:

 • pianista-korepetytor – współpracuje z pedagogiem śpiewu na wszystkich szczeblach nauczania, oraz z dyrygentem w teatrach operowych.
 • pianista-coach – we współpracy ze śpiewakiem jest samodzielny. Pracuje zarówno z artystami początkującymi, jak i dojrzałymi.

Cel studiów: Celem nauczania jest przygotowanie profesjonalne pianisty do współpracy ze śpiewakiem w dydaktyce, teatrze operowym i w całej wykonawczej aktywności artystycznej.

     Organizator studiów: Wydział Instrumentalny, kierownik dr hab. Beata Szebesczyk

PRZEBIEG STUDIÓW

Termin studiów: październik 2020 – maj 2021

     Język wykładowy: polski

Program studiów:

 • Coaching zajęcia indywidualne – dr hab. Beata Szebesczyk.
 • Opera barokowa – dr hab. Anna Radziejewska.
 • Zespoły wokalne, opracowanie scen operowych – prof. Janusz Przybylski.
 • Czytanie partytur - podstawy dyrygowania –  dr hab. Rafał Janiak.
 • Realizacja basu cyfrowanego – dr Krzysztof Garstka.
 • Fonetyka języka francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego (po jednym semestrze z dwóch fonetyk realizowanych na Wydziale Wokalno-Aktorskim).
 • Masterclass oraz warsztaty z reżyserem podczas projektów lub planu studiów magisterskich realizowanych  przez Wydział Wokalno-Aktorski.

Tematyka zajęć (180 godz.):

 • Granie wyciągów operowych.
 • Równoczesne granie wyciągu i śpiewanie.
 • Artykulacja języków. Fonetyka włoska, niemiecka, francuska.
 • Propedeutyka czytania partytur – granie w kluczach.
 • Realizacja basu cyfrowanego i recitatiwów barokowych.
 • Propedeutyka dyrygowania.
 • Zajęcia praktyczne we współpracy z Wydziałem Wokalno-Aktorskim UMFC oraz Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza przy przygotowywaniu spektakli.

Egzamin końcowy:

Forma koncertu-spektaklu we współpracy z Akademią Teatralną lub egzamin obejmujący 45 minut repertuaru operowego zawierającego uwerturę, ensemble i arię z recytatywem.

REKRUTACJA

Termin składania dokumentów: do 15.09.2020 roku listownie na adres :

Podyplomowe Studia dla pianistów coaching

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

ul. Okólnik 2, 00–368 Warszawa

pok. 312 (lub osobiście pok. 312)

Program egzaminu kwalifikacyjnego:

 • Allegro sonatowe – Mozart, Haydn, Beethoven
 • Finał Wesela Figara lub Don Giovanniego (z pierwszego aktu) lub finał Oniegina (duet Tatiany i Oniegina), do wyboru, granie wyciągu i śpiewanie wybranej partii
 • Czytanie à vista
 • Przygotowanie i wykonanie ze śpiewakiem utworu podanego 24 godziny przed egzaminem (nuty i śpiewak/śpiewaczkę zapewnia uczelnia). Egzaminy mogą odbyć się w formie online, na podstawie nagrań i z użyciem komunikatorów internetowych.

OPŁATA 

Od 6 500 zł (6 500 zł - opłata za 1 semestr przy liczbie 2 uczestników; 11 500 zł - opłata za 1 semestr przy 1 uczestniku).

KONTAKT

dr hab. Beata Szebesczyk, beata.szebesczyk@chopin.edu.pl, tel. 22 827 72 41 wew. 248 oraz profil fb Coaching Wokalny

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Wydział Instrumentalny

Studia Podyplomowe Dla Pianistów-Coaching

ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa