Podyplomowe Studia Dyrygentury Orkiestr Dętych

Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej
PODYPLOMOWE STUDIA DYRYGENTURY ORKIESTR DĘTYCH (czterosemestralne)

kierownik: dr Jarosław Praszczałek

WPROWADZENIE

Opis: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, serdecznie zapraszają dyrygentów i instrumentalistów, do wzięcia udziału w pierwszej edycji Podyplomowych Studiów Dyrygentury Orkiestr Dętych.

Cel studiów: Celem czterosemestralnych studiów jest kompleksowe przygotowanie do zawodu kapelmistrza orkiestry dętej, doskonalenie warsztatu dyrygenckiego oraz możliwość przygotowania do przewodu doktorskiego.

Sylwetka kandydata: Absolwenci polskich uczelni z tytułem licencjata lub magistra (nie jest wymagane ukończenie studiów muzycznych); absolwenci zagranicznych uczelni z tytułem bachelor lub master; obywatelstwo polskie nie jest wymagane.

Organizator studiów: Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej, kierownik: dr Jarosław Praszczałek

PRZEBIEG STUDIÓW

Termin studiów: październik 2020 – maj 2022 (szesnaście zjazdów weekendowych w ciągu czterech semestrów).

Język wykładowy: polski

Program studiów: Dyrygentura orkiestr dętych, instrumentacja na orkiestrę dętą, instrumentoznawstwo, literatura specjalistyczna, kształcenie słuchu. Zajęcia praktyczne realizowane będą z Orkiestrą Koncertową Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Wykładowcy: prof. dr hab. Szymon Kawalla, prof. dr hab. Janusz Przybylski, dr Jarosław Praszczałek, ppłk dr Marcin Ślązak, ppłk Adam Czajkowski - Instrumentacja na orkiestrę dętą i instrumentoznawstwo, dr Grażyna Draus - Kształcenie słuchu

Zasady ukończenia: zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

REKRUTACJA

     Wymagane dokumenty dodatkowe: nagranie DVD prezentujące umiejętności dyrygenckie (lub instrumentalne) kandydata.

Zasady przyjęcia: złożenie dokumentów w wymaganym terminie oraz wzięcie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Terminy:

  • konsultacje: 27.07.2020-31.08.2020
  • składanie dokumentów: 1-10.09.2020
  • rozmowa kwalifikacyjna: 13.09.2020, g. 10:00, sala 338, UMFC

Następna rekrutacja zaplanowana jest na wrzesień 2022 roku.

OPŁATA ZA STUDIA

2500 zł za semestr.

KONTAKT

Kierownik studiów: dr Jarosław Praszczałek

Tel., e-mail: 514-095-317, jaroslaw.praszczalek@chopin.edu.pl

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

Podyplomowe Studia Dyrygentury Orkiestr Dętych

ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa
 

Profil na facebooku: https://www.facebook.com/Podyplomowe-Studia-Dyrygentury-Orkiestr-D%C4%99tych-UMFC-109456194195385