Sukcesy i osiągnięcia

Szanowny Studencie i Doktorancie,

z przyjemnością informujemy, że od tego roku akademickiego informację o Twoich sukcesach konkursowych, dydaktycznych lub naukowych wystarczy przekazać mailowo tylko w jedno miejsce, na adres: sukcesy@chopin.edu.pl.

Nie musisz już biegać pomiędzy poszczególnymi biurami – dla Twojej wygody przekażemy informację zgodnie z określonymi przez Ciebie potrzebami i oczekiwaniami:

  • pracownikom Działu Nauczania celem dołączenia przesłanych informacji do teczki studenta, 
  • pracownikom Działu Promocji i Karier celem dokonania zbiorczych opracowań dotyczących np. kategorii specjalności, w których odnoszone są sukcesy, a także informowania o Państwa sukcesach na stronach UMFC oraz na oficjalnych kontach UMFC prowadzonych w mediach społecznościowych, m.in. FB, Instagramie, Linkedin – po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody w tym zakresie i zastrzeżeniem, że nie wszystkie informacje przesłane przez Państwa zostaną opublikowane,
  • pracownikom Biura Koncertowego w związku z organizacją koncertów z udziałem laureatów konkursów.

Jeśli chciałbyś, abyśmy opublikowali stosowną informację na naszej stronie www, telebimie i/lub mediach społecznościowych, nie zapomnij o skanie dyplomu konkursowego, Twoim zdjęciu i krótkim życiorysie! (ok. 1800 znaków ze spacjami)

Informacja na temat przetwarzania danych przez Biuro Promocji i Karier (sukcesy@chopin.edu.pl)