19 VII 2021 r.

Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki zaprasza na Podyplomowe Studia "TWÓRCA MUZYKI"

Termin nadsyłania zgłoszeń rusza 16 sierpnia!

Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki ogłasza nabór na dwuletnie Podyplomowe Studia TWÓRCA MUZYKI (X 2021 – V 2023).  

Rodzaj zajęć
•    Indywidualne: kompozycja, instrumentacja i aranżacja, podstawy produkcji muzycznej, kompozycja muzyki teatralnej i filmowej;
•    Grupowe: współczesne techniki kompozytorskie, wprowadzenie do rynku muzycznego;
•    Fakultatywne: improwizacja fortepianowa (ind.), kontrapunkt w XX wieku (gr.), realizacja live electronics (ind.), kompozycja muzyki komputerowej (ind.). 

Cel studiów: Rozwój warsztatu kompozytorskiego i umiejętności twórczych w zakresie komponowania muzyki poważnej, a także produkcji muzyki użytkowej.

Kandydaci: Osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia przynajmniej studiów muzycznych pierwszego stopnia (licencjackich); absolwenci zagranicznych uczelni z tytułem bachelor lub master; obywatelstwo polskie nie jest wymagane; językiem wykładowym jest język polski (zajęcia indywidualne w języku do ustalenia z prowadzącym). Umiejętności w zakresie kompozycji i instrumentacji są sprawdzane podczas kolokwium kwalifikacyjnego. W wyjątkowych okolicznościach będą dopuszczeni również absolwenci innych kierunków (muszą oni jednak wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu studiów muzycznych I stopnia). 

Wykładowcy przedmiotów głównych indywidualnych 
•    prof. dr hab. Paweł Łukaszewski 
•    dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC
•    dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC
•    ad. dr hab. Tomasz Opałka
•    ad. dr hab. Ignacy Zalewski
•    ad. dr Miłosz Bembinow
•    ad. dr Wojciech Błażejczyk
•    ad. dr Andrzej Karałow
•    as. mgr Mikołaj Majkusiak
•    as. mgr Michał Malec
•    mgr Jan Duszyński
•    mgr Przemysław Zych

Więcej informacji pod linkiem: Podyplomowe studia TWÓRCA MUZYKI

Kontakt:
Wojciech Parchem wojciech.parchem@adm.chopin.edu.pl
Kierownik Podyplomowych Studiów „Twórca Muzyki” ad. dr Andrzej Karałow: andrzej.karalow@chopin.edu.pl