1 I 1970 r.

EU4Belarus: Solidarność z mieszkańcami Białorusi!

Unia Europejska w ramach programu EU4Belarus: Solidarność z mieszkańcami Białorusi ogłasza konkurs na stypendia EU4Belarus – SALT (Support for Advanced Learning and Training) dla białoruskich studentów studiujących obecnie na uniwersytetach w Polsce, a także osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/22 oraz 2022/23.

Stypendium przysługuje na cały okres studiów na poziomie licencjackim lub magisterskim i wynosi 450 euro miesięcznie wypłacane od września do czerwca. Dodatkowo zapewniony zostanie jednorazowy zwrot kosztów podróży.

O przyjęcie mogą ubiegać się studenci litewskich, łotewskich, czeskich i polskich uczelni oraz osoby przyjęte na studia w roku akademickim 2021/22, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  1. osoby represjonowane podczas protestów związanych z wyborami prezydenckimi w 2020 roku i zmuszeni do opuszczenia Białorusi;
  2. osoby, które mają trudności finansowe lub nie mają wystarczających środków na życie w jednym z czterech wymienionych wyżej krajów;
  3. osoby niepełnosprawne.

Termin składania wniosków upływa 6 września 2021 r.
 
Więcej informacji i listę wymaganych dokumentów znajdziesz na http://eu4belarus.info
„EU4Belarus: Solidarność z narodem Białorusi” to specjalny fundusz przyjęty przez Unię Europejską w odpowiedzi na kryzys polityczny po wyborach prezydenckich na Białorusi.