Działalność artystyczna

Uniwersytet Muzyczny to jeden z najważniejszych ośrodków koncertowych w Warszawie, pulsujący pomysłami i inicjatywami dzięki kształcącym się tu studentom oraz licznemu gronu koncertujących pedagogów. Celem działalności koncertowej UMFC jest popularyzacja dorobku artystycznego całej społeczności uczelni oraz upowszechnianie muzyki wśród licznie przybywających do nas słuchaczy, zarówno mieszkańców Warszawy i całej Polski, jak i odwiedzających stolicę zagranicznych turystów.

Od wielu lat koncerty w Sali Koncertowej UMFC odbywają się w ramach trzech cykli:
- Koncerty poniedziałkowe (godz. 19:00, bezpłatne karty wstępu),
- Środa na Okólniku (godz. 19:00, bilety – 15 zł),
- Koncerty niedzielne (godz. 17:00, bezpłatne karty wstępu).

Od 2019 roku koncerty organizowane są również w zmodernizowanych salach kameralnych, dzięki czemu zainaugurowany został cykl UMFC Kameralnie (wybrane piątki i poniedziałki).

Na uczelnianych estradach prezentowane są koncerty kameralne i recitale, koncerty symfoniczne i oratoryjne, spektakle operowe, musicalowe i taneczne. Prezentowane są także swobodniejsze formy przekazu artystycznego, cieszące się również ogromnym powodzeniem, jak koncerty big-bandu i orkiestry dętej, prezentacje jazzowe i world music, a także wydarzenia multimedialne, muzyka elektroniczna i komputerowa. Organizacją koncertów sezonu artystycznego UMFC zajmuje się Biuro Koncertowe UMFC.

Uczelnia dumna jest ze swoich zespołów artystycznych. Orkiestra Symfoniczna, której członkami są studenci Wydziału Instrumentalnego, co roku prezentuje szereg nowych programów koncertowych, zarówno pomnikowych dla światowej symfoniki, jak i prawykonań dzieł kompozytorów z naszej uczelni. Współpracuje też z wieloma znanymi solistami, zaś młodzi symfonicy pracują pod batutą wybitnych dyrygentów z kraju i zagranicy. Chór Mieszany UMFC tworzą studenci z wydziałów „nieinstrumentalnych” – wokaliści, tancerze, reżyserzy dźwięku, kompozytorzy, dyrygenci wszelkich specjalności, a także organiści i pianiści. Są także Orkiestra Dęta, oraz szalenie popularny Chopin University Big Band. W ostatnim czasie powstają przy uczelni zespoły kameralne o charakterze impresaryjnym: Chopin University Chamber Orchestra, Chopin University Chamber Choir, Chopin University Dance Company, Chopin University Modern Ensemble, Chopin University Electronic Music Studio oraz Chopin University Accordion Trio.

Niemal wszystkie koncerty, składające się na sezon artystyczny uczelni, rejestrowane są archiwalnie przez studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku pod opieką ich pedagogów. Część tych nagrań pojawia się potem na płytach, wydawanych przez Chopin University Press. Od 2020 roku część koncertów nagrywamy również w wersji audiowizualnej, dzięki czemu można je potem znaleźć na uczelnianym kanale YouTube.

Na naszych estradach odbywa się ponadto wiele inicjatyw studenckich (np. działania kół naukowych, Samorządu Studentów) czy dodatkowych przedsięwzięć katedralnych i wydziałowych, nieujętych w oficjalnym kalendarzu koncertowym uczelni. Od wielu lat w okresie wakacyjnym organizowany jest w UMFC Festiwal i Kurs Muzyczny „Chopin-Górecki”, popularyzujący wśród zagranicznych adeptów sztuki polską muzykę i tradycję muzyczną.