Działalność artystyczna

Uniwersytet jest ośrodkiem bogatego życia koncertowego, które wynika zarówno z kształcenia studentów, jak i z działalności artystyczno-naukowej pedagogów. Celem działalności koncertowej Uczelni jest popularyzacja dorobku artystycznego UMFC, ale także upowszechnianie muzyki w/śród licznie przybywających do nas słuchaczy, nie tylko mieszkańców Warszawy.

Od wielu lat koncerty w Sali Koncertowej UMFC odbywają się w ramach trzech cyklów:
- Koncerty poniedziałkowe (godz. 19:00, bezpłatne karty wstępu)
- Środa na Okólniku (godz. 19:00, bilety – 15 zł)
- Koncerty niedzielne (godz. 17:00, bezpłatne karty wstępu)
Od 2019 roku, w cyklu UMFC KAMERALNIE, koncerty organizowane są również w zmodernizowanych salach kameralnych.
Na uczelnianych estradach prezentowane są różnorodne wydarzenia artystyczne, poczynając od koncertów kameralnych, poprzez koncerty symfoniczne i oratoryjne, na spektaklach musicalowych, tanecznych i operowych kończąc. Prezentowane są także swobodniejsze formy przekazu artystycznego, cieszące się ogromnym powodzeniem, koncerty big-bandu i orkiestry dętej, prezentacje jazzowe, world music, a także wydarzenia multimedialne, muzyka elektroniczna i komputerowa.

W Uczelni działa wiele zespołów artystycznych. Są to: Orkiestra Symfoniczna, której członkami są studenci Wydziału Instrumentalnego. Orkiestra gra kilka koncertów rocznie. Młodzi symfonicy pracują pod batutą wybitnych dyrygentów krajowych, a ostatnio także zagranicznych. Chór Mieszany, który tworzą studenci z wydziałów I, II, V, VI i częściowo III. Kierownikiem artystycznym zespołu jest prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz. Orkiestra Dęta, obecnie współpracująca z wybitnym dyrygentem amerykańskim Robertem W. Rumbelowem. Chopin University Big Band prowadzony przez dr hab. Piotra Kostrzewę. W ostatnim czasie powstają w Uczelni zespoły kameralnym o charakterze impresaryjnym: Chopin University Chamber Orchestra, Chopin University Chamber Choir, Chopin University Dance Company, Chopin University Modern Ensemble (CUME) oraz Chopin University Accordion Trio.

Wszystkie koncerty składające się na sezon artystyczny Uczelni rejestrowane są archiwalnie przez studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku pod opieką ich pedagogów – niektóre z tych nagrań będą wydawane na płytach przez wydawnictwo Chopin University Press.
Na uczelnianych scenach odbywa się ponadto wiele przedsięwzięć nieujętych w oficjalnym kalendarzu koncertowym Uczelni, m.in. wynikających z inicjatyw studenckich (np. działalność kół naukowych, Samorządu Studentów) czy dodatkowych przedsięwzięć katedralnych i wydziałowych (np. koncerty wymienne z innymi uczelniami muzycznymi w kraju). Od wielu lat, w okresie wakacyjnym, organizowany jest w UMFC Festiwal i Kurs Muzyczny „Chopin-Górecki”. W roku 2019 odbył się, współorganizowany przez UMFC, międzynarodowy program letni dla młodych, wybitnie utalentowanych muzyków – Morningside Music Bridge, w ramach którego odbywały się lekcje indywidualne gry na instrumentach, a także liczne, zróżnicowane w charakterze koncerty. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych.

Wraz z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza oraz Akademią Sztuk Pięknych Uczelnia prowadzi wspólny projekt pod nazwą Instytut Opery. Jest on unikalną w skali Polski, a także w skali Europy, przestrzenią naukowo-dydaktyczno-badawczą, tworzącą swoistą kontynuację idei teatralnych antycznej Grecji. Łączy studentów i profesorów wielu uczelni wokół tak pojętego terytorium opery.

Organizacją koncertów wpisanych w cykle, tzn. koncerty poniedziałkowe, środowe i niedzielne, jak również w salach kameralnych jest Biuro Koncertowe UMFC.