Chair of Choir Studies and Artistic Education

Members of Choir
prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka - Head of Choir

PRACOWNIA CHÓRALISTYKI
prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
prof. dr hab. Anna Olszewska
prof. dr hab. Bożenna Sawicka
dr hab. Anna Moniuszko
dr hab. Ewa Barbara Rafałko
dr hab. Piotr Zawistowski
dr Karolina Mika
as. Magdalena Gładkowska

PRACOWNIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

dr hab. Weronika Ratusińska-Zamuszko
dr Anna Stankiewicz
as. Jan Krutul