Big Band

Zespół powstał w listopadzie 2006 roku z inicjatywy dziekana Wydziału Instrumentalnego prof. Leszka Sokołowskiego. W jego skład wchodzą studenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku.
Zaangażowanie studentów w jazzowe wspólne granie sprawiło, że niedługo po rozpoczęciu działalności odbyły się próby koncertowania. Pierwsze z nich miały miejsce w murach macierzystej uczelni. Białostocka publiczność przyjęła zespół niezwykle gorąco i entuzjastycznie. W pierwszych miesiącach swojej działalności Big-Band występował na koncertach zorganizowanych dla słuchaczy Uniwersytetu  III wieku w Białymstoku. W repertuarze zespołu znajdują się standardy jazzowe i utwory ze światowego repertuaru muzyki popularnej i rozrywkowej. Zespół, prowadzony przez mgr Tomasza Witka tworzą saksofoniści, trębacze, puzoniści i sekcja rytmiczna (piano, drums, gitara i gitara basowa). W marcu 2007 roku Big-Band swoim występem muzycznie oprawił Wielką Galę Podlaskiej Marki Roku organizowaną przez Urząd Marszałkowski, która odbyła się na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz była transmitowana na żywo w Programie 3 Telewizji Polskiej S.A.