Projekty realizowane w latach 2016–2020

Nasz uniwersytet od lat odgrywa ważną rolę w rozwoju i realizacji promocji muzyki polskiej oraz misji kulturalnej i edukacyjnej w świecie. Współpracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami. Umacnia i stale rozwija istniejące kontakty oraz nawiązuje współpracę z nowymi ośrodkami.

Od 2014 r. UMFC uczestniczy w programie Erasmus+ (wcześniej Erasmus – uczenie się przez całe życie). Deklaracja Polityki Erasmusa pozwala wspierać i rozwijać zintegrowany Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, dlatego podstawą naszej działalności jest wymiana dydaktyczna, naukowa i artystyczna, w ramach umów międzyuczelnianych. Obecnie ich liczba przekracza 130. W ciągu ostatnich czterech lat, w ramach wymiany erasmusowej, do wielu krajów europejskich wyjechało około 120 studentów oraz ponad 60 pracowników UMFC, zarówno nauczycieli akademickich jak i pracowników administracji. W tym samym czasie nasz Uniwersytet odwiedziła podobna liczba profesorów i studentów zagranicznych.
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina stale nawiązuje relacje z ważnymi ośrodkami kultury i placówkami dydaktycznymi na całym świecie. W ramach szeroko zakrojonych działań nie tylko promujemy działalność artystyczną naszych najzdolniejszych studentów, lecz także popularyzujemy i propagujemy narodowe wartości i dziedzictwo.

Uniwersytet nieustannie zmierza do poszerzania oferty dydaktycznej, a także prowadzi wymiany z innymi szkołami wyższymi. W ramach swojej działalności, w latach 2016–2020 nawiązaliśmy i kontynuujemy współpracę z takimi instytucjami, jak:

 •     Curtis Institute of Music (Filadelfia, USA),
 •     Gustav Mahler Jugendorchester, (Wiedeń, Austria),
 •     Hochschule für Musik und Theater (Hamburg,Niemcy),
 •     European Chamber Music Teachers' Association (Tallin, Estonia),
 •     Hochschule der Künste Bern (Szwajcaria),
 •     Hochschule für Musik i Erich Thienhaus-Institut (Detmold, Niemcy),
 •     Concorso Società Umanitaria w Mediolanie (Włochy),
 •     International Music Students Festival w Kyoto (Japonia),
 •     Liszt Ferenc Academy of Music (Budapeszt, Węgry),
 •     Keimyung – Fryderyk Chopin Academy of Music (Daegu, Korea Południowa),
 •     Estonian Academy of Music and Theatre (Tallin, Estonia),
 •     Universität der Künste Berlin (Niemcy),
 •     Shanghai Conservatory of Music (Chiny),
 •     Zhejiang Conservatory of Music (Chiny),
 •     Tokyo College of Music (Japonia),
 •     Młodzieżowa Akademia Sztuki w Moskwie (Rosja),
 •     Korean Cultural Center,
 •     Kangwon National University (Korea Południowa),
 •     SOAI University w Osace (Japonia),
 •     Haute École de musique de Genève (Szwajcaria).


Jednym z podstawowych założeń towarzyszących działalności dydaktycznej UMFC jest tworzenie dodatkowych możliwości rozwoju naszym studentom. W ramach tak pojmowanej wizji organizujemy nie tylko wspólne konferencje naukowe i festiwale muzyczne (Daegu, Kyoto, Lisbona, Moskwa, Tallin, Zhejiang), lecz także kursy mistrzowskie i spotkania z wybitnymi i uznanymi artystami, jak: Mária Apagyi, Sérgio & Odair Assad, Daria Balsyte, Carla Bertola, Shirley Brill, Carlos Bruneel, Bart Claessens, Bruno Cocset, Roxy Coss, Roberto Díaz, Carsten Eckert, Gábor Eckhardt, Colby Fahrenbach, Randall E. Faust, Liu Feng, Michael Flaksman, Dan Fornero, Roberto Galletto, Alexander Gebert, Philippe Giusiano, Irina Greifer, Marcus Hadulla, Robert Holzer, Simon Höfele, Hans de Jong, Patrick Jüdt, Bomsori Kim, Lang Lang,  Jérôme Laran, Kit Sum Esther Li, Janis Maleckis, Branford Marsalis, Alex Mercado, Eric Miyashiro, Ryō Noda,  Greg Osby, Paulo Pacheco, Pier Angelo Pelucchi, Cao Xiao-Qing, Joonatan Rautiola, Evan Rothstein, Robert W. Rumbelow, Irene Uss-Armoniene, Natalie Sakkos, Samuela Seidenberg, Gunta Sproģe, Jurij Szyszkin, Samuel Torres, Arie Vardi, Frank-Immo Zichner.

Od 1998 r. nasza uczelnia współpracuje z Uniwersytetem Keimyung w Daegu w Korei Południowej. W roku 2017 Daegu odwiedziła grupa studentów UMFC, która wraz ze swoimi rówieśnikami z Keimyung University, w połączonej orkiestrze symfonicznej, zagrała dwa koncerty zatytułowane „Polska muzyka filmowa Krzesimira Dębskiego” pod dyrekcją kompozytora. Projekt współfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od roku akademickiego 2019/2020 współpraca z koreańskim partnerem przybrała nieco inny kształt. Jednym z głównych założeń nowej umowy jest prowadzenie klas mistrzowskich przez naszych wybitnych pedagogów dla studentów Keimyung University w Daegu.
Warta odnotowania jest również współpraca ze znanym japońskim festiwalem Kyoto International Music Students Festival. Od 2017 r. nasi studenci regularnie reprezentują uczelnię, z powodzeniem występując na koncertach organizowanych w ramach festiwalu.

Od blisko 20 lat, na mocy projektu wymiany między UMFC i University of Arts w Bern, nasi pedagodzy cyklicznie prowadzą kursy mistrzowskie w Szwajcarii. Na początku 2017 r. pracownicy i studenci Wydziału Reżyserii Dźwięku oraz studenci kameralistyki fortepianowej uczestniczyli w zajęciach i nagraniu koncertu w Hochschule für Musik oraz w Erich Thienhaus-Institut (odpowiednik Wydziału Reżyserii Dźwięku) w Detmold. Wizyta odbyła się w ramach programu „Muzyczne spotkania Warszawa – Detmold”.

Ważnym wydarzeniem z życia UMFC był udział w International Student’s Chamber Music Festival zorganizowanym w Tartu przez Estonian Academy of Music and Theatre oraz Tartu Heino Eller Music College. Grupa studentów pod opieką pedagogów wzięła udział w koncertach oraz w kursach mistrzowskich muzyki kameralnej.

Istotnym elementem współpracy zagranicznej naszego uniwersytetu są kontakty z Chinami. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat UMFC odwiedziły delegacje z Shanghaju, Pekinu, Hangzou, Kantonu i Jangxi. Goście byli zachwyceni uczelnią i zainteresowani współpracą z nami.

W kwietniu 2018 r., w ramach realizacji projektu „Promocja kultury polskiej za granicą – promesa 2018”, w Estonii odbył się cykl koncertów polskiej muzyki kameralnej z udziałem pedagogów i studentów naszej uczelni. Obok koncertów prowadzone były warsztaty i wykłady. Polska grupa była organizatorem wystawy „Warszawska Jesień”. Współorganizatorem wydarzeń była Estonian Academy of Music and Theatre w Tallinie.

W maju 2018 r.,  w Moskwie odbył się festiwal ,,Młodzieżowa Akademia Sztuk”. Festiwal odbył się przy współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza w Warszawie. Była to wspaniała okazja do promocji polskiej muzyki w Rosji, a także zbliżenia środowisk utalentowanej muzycznie młodzieży Polski i Rosji.
W tym samym miesiącu, polska delegacja na czele z JM. Rektorem Prof. Klaudiuszem Baranem, uczestniczyła w uroczystości 119. rocznicy powstania Keimyung University w Daegu. Przy tej okazji, nasza delegacja gościła na finałowej gali konkursu Asia Pacific International Chopin Piano Competition.

Szczególnym wydarzeniem była wizyta w murach UMFC delegacji macedońskiej fundacji Tomislav Zografski. Wielkim zaszczytem dla nas było spotkanie z panią Pandą Zografską – żoną kompozytora i przewodniczącą fundacji. Pani Zografska przekazała nam partytury i płyty CD z dziełami muzyka, zaś uczelnia otrzymała honorowe członkostwo fundacji.
Na przełomie maja i czerwca 2018 r. w Szanghaju odbył się TRI Schools Festival – pierwszy z cyklu koncertów w ramach trójstronnego porozumienia uczelni: Shanghai Conservatory of Music, Liszt Ferenc Academy of Music i UMFC. W roku akademickim 2019/2020, w ramach tej umowy, nasz uniwersytet gościł artystów z Chin i Węgier.

Od lat nasz Uniwersytet organizuje również cykliczne kursy mistrzowskie z udziałem gości zagranicznych. Wśród nich Międzynarodowy Festiwal i Kurs Muzyczny ,,Od Chopina do Góreckiego”, Kurs dla pianistów japońskich POLJA dla studentów z Soai University w Osace, czy też kurs pianistyczny dla studentów z Tokyo College of Music.
Ważnym wydarzeniem z życia uczelni, było zorganizowanie latem 2018 roku, wspólnie z przedstawicielami Calgary Philharmonic Orchestra z Kanady, XXII edycji kursu muzycznego Morningside Music Bridge.
W listopadzie 2018 r., podczas Forum Rektorów Uczelni Muzycznych Chiny – Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w Hangzhou przy Zhejiang Conservatory of Music w Chinach, podpisaliśmy umowę o współpracy pomiędzy 16 krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Chinami. Kongres zaowocował również powstaniem Zrzeszenia Uczelni Muzycznych Chiny – Kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina należy do Europejskiego Stowarzyszenia Konserwatoriów i Akademii Muzycznych – Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen, zrzeszającego ponad 300 uczelni muzycznych. UMFC bierze czynny udział w prowadzonych przez AEC działaniach dotyczących zarówno sfery merytorycznej procesu kształcenia, jak i organizacji systemu nauczania; jako partner w ramach unijnych programów stowarzyszenie animuje bowiem prace na rzecz udoskonalania systemu wyższego szkolnictwa muzycznego w Europie. Rokrocznie przedstawiciele uczelni biorą udział w kongresie, w trakcie którego podejmowane są m.in. dwustronne i wielostronne propozycje współpracy, a także następuje wymiana doświadczeń w zakresie programów kształcenia. Spotkania te umożliwiają podnoszenie standardów edukacji muzycznej.