Rada Dyscypliny Artystycznej

Skład Rady Dyscypliny Artystycznej

prof. dr hab. Paweł Łukaszewski - Przewodniczący
dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC - Wiceprzewodnicząca

prof. dr hab. Klaudiusz Baran
prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
prof. dr hab. Robert Cieśla
prof. dr hab. Krzysztof Kuraszkiewicz

prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
prof. dr hab. Sławomir Tomasik
prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski
prof. dr hab. Alina Ratkowska

prof. dr hab. Leszek Sokołowski
prof. dr hab. Cezary Szyfman
prof. dr hab. Lilianna Stawarz
prof. dr hab. Jan Miłosz Zarzycki
dr hab. Ryszard Borowski
dr hab. Janusz Brych
dr hab. Klaudia Carlos-Machej
dr hab. Katarzyna Dzida-Hamela
dr hab. Zuzanna Elster
dr hab. Maria Gabryś-Heyke
dr hab. Rafał Grząka
dr hab. Anna Ignatowicz-Glińska
dr hab. Bartosz Jakubczak
dr hab. Urszula Janik-Lipińska
dr hab. Jolanta Janucik
dr hab. Artur Kasperek
dr hab. Beata Książkiewicz
dr hab. Joanna Ławrynowicz-Just
dr hab. Marcin Łukaszewski
dr hab. Joanna Maklakiewicz
dr hab. Henryk Mikołajczyk
dr hab. Andrzej Miśkiewicz
dr hab. Robert Morawski
dr hab. Włodzimierz Promiński
dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła
dr hab. Tomira Rogala
dr hab. Agata Sapiecha
dr hab. Edward Sielicki
dr hab. Michał Sławecki
dr hab. Magdalena Stępień
dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka
dr hab. Janusz Wawrowski
dr hab. Monika Wolińska
dr hab. Marta Wróblewska
dr hab. Ireneusz Wyrwa
dr hab. Ignacy Zalewski
dr hab. Dariusz Zimnicki

Kontakt: rda@chopin.edu.pl