Rada Uczelni

Skład Rady Uczelni


Osoby niebędące członkami wspólnoty UMFC:
dr Artur Szklener — Przewodniczący Rady
Adam Balas
Janusz Marynowski

 

Osoby będące członkami wspólnoty UMFC:
prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
prof. dr hab. Witold Osiński
dr Miłosz Bembinow

 

Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina