Rada Uczelni

Skład Rady Uczelni


Osoby niebędące członkami wspólnoty UMFC:
Janusz Marynowski — Przewodniczący Rady
Adam Balas
dr Artur Szklener

Osoby będące członkami wspólnoty UMFC:
prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
dr Miłosz Bembinow
prof. dr hab. Alina Ratkowska

 

Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina