Senat

Rektor
prof. dr hab. Klaudiusz Baran

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora UMFC wybrani przez ogół profesorów i profesorów UMFC
prof. dr hab. Paweł Łukaszewski - prorektor ds. nauki

prof. dr hab. Paweł Gusnar - prorektor ds. zagranicznych
dr hab. Klaudia Carlos-Machej, prof. UMFC
dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC
dr hab. Rafał Grząka, prof. UMFC
dr hab. Robert Morawski, prof. UMFC
dr hab. Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, prof. UMFC
dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC
prof. dr hab. Tomasz Strahl
prof. dr hab. Sławomir Tomasik

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora UMFC wybrani przez profesorów i profesorów UMFC na poszczególnych wydziałach
dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC
prof. dr hab. Monika Wolińska
dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła, prof. UMFC
prof. dr hab. Robert Cieśla
prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała
dr hab. Jarosław Regulski, prof. UMFC
dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC
dr hab. Janusz Brych, prof. UMFC
dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC
prof. dr hab. Włodzimierz Promiński

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor UMFC
ad. dr Miłosz Bembinow
doc. Katarzyna Dudek-Kostrzewa
ad. dr hab. Anna Ignatowicz-Glińska
ad. dr hab. Rafał Janiak
ad. dr hab. Wojciech Koprowski
st. wykł. dr Ewa Kowar-Mikołajczyk
st. wykł. dr Romana Orłowska
ad. dr hab. Ignacy Zalewski

Przedstawiciele studentów i doktorantów
Julia Góra
Maria Kożewnikow
Mikołaj Grzebieniowski
Jakub Zmysłowicz
Julia Mąkowska
Jacek Ornafa
Agata Falkowska

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
dr Marta Dziewanowska-Pachowska
mgr Ewa Dudkiewicz