Senat

Rektor
prof. dr hab. Klaudiusz Baran

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora UMFC wybrani przez ogół profesorów i profesorów UMFC
dr hab. Klaudia Carlos-Machej, prof. UMFC
dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC
dr hab. Rafał Grząka, prof. UMFC
prof. dr hab. Paweł Gusnar
prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
dr hab. Robert Morawski, prof. UMFC
dr hab. Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, prof. UMFC
dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC
prof. dr hab. Tomasz Strahl
prof. dr hab. Sławomir Tomasik

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora UMFC wybrani przez profesorów i profesorów UMFC na poszczególnych wydziałach
dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC
dr hab. Monika Wolińska, prof. UMFC
dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła, prof. UMFC
prof. dr hab. Robert Cieśla
prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała
dr hab. Jarosław Regulski, prof. UMFC
dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC
dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC
dr hab. Włodzimierz Promiński, prof. UMFC

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor UMFC
ad. dr Miłosz Bembinow
st. wykł. Katarzyna Dudek-Kostrzewa
ad. dr hab. Anna Ignatowicz-Glińska
ad. dr hab. Rafał Janiak
ad. dr Wojciech Koprowski
st. wykł. dr Ewa Kowar-Mikołajczyk
st. wykł. dr Romana Orłowska
ad. dr hab. Ignacy Zalewski

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
dr Marta Dziewanowska-Pachowska
mgr Ewa Dudkiewicz