Szkoła doktorska

Informacja o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Do Szkoły Doktorskiej mogą aplikować absolwenci wszystkich kierunków studiów uczelni muzycznych oraz muzykologii posiadający tytuł magistra. Nowa Ustawa i zarazem działania Rady Dyscypliny Artystycznej UMFC sprawiły, że możliwe jest aplikowanie także Kandydatów z kierunków dotąd nieobecnych na Studiach Doktoranckich, np. rytmika czy taniec. Możliwe są także propozycje tematów dysertacji doktorskich (dzieła i opisu lub samej pracy pisemnej) łączących dawne, już nieistniejące, dyscypliny, np. taniec i teorię muzyki, instrumentalistykę i kompozycję czy chóralistykę i jazz itp. W ramach sztuk muzycznych mieszczą się także problematyka pedagogiki sztuki, działania interdyscyplinarne różnego typu itp., jeśli muzyka stanowi ich ważny element. O sensowności planowanej tematyki doktoratu oraz głębokim przemyśleniu swojej propozycji Kandydat ma szanse przekonać komisję rekrutacyjną.

Szkoła Doktorska oferuje dla każdego Doktoranta comiesięczne stypendium (ok. 2500zł miesięcznie przez pierwsze 2 lata, wyższe po uzyskaniu pozytywnej oceny po 2 latach).

Rekrutacja przeprowadzana w trybie konkursowym została dokładnie opisana (wraz z terminarzem) w Uchwale nr 4/261/2020 Senatu UMFC z dnia 21 stycznia 2020 r.
https://bip.chopin.edu.pl//?app=uchwaly&nid=1589&y=2020
Program kształcenia Szkoły Doktorskiej oraz jego efekty dostępne są w Uchwale nr 5/262/2020 Senatu UMFC z dnia 21 stycznia 2020
https://bip.chopin.edu.pl//?app=uchwaly&nid=1590&y=2020
Załączone podanie (pobierz formularz podania z kwestionariuszem) o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej – w wersji edytowalnej – należy wypełnić i dołączyć do składanych dokumentów rekrutacyjnych. Niebawem zostanie podana informacja o sposobie ich przekazywania do UMFC.

Przesłana dokumentacja stanie się podstawą do przesłania Kandydatowi skierowania do lekarza medycyny pracy podpisanego przez osobę uprawnioną. Z tym skierowaniem należy się udać do takiego lekarza i uzyskać od niego zaświadczenie, wybierając opcję obciążeń zgodną z tematyką planowanego doktoratu. Następnie – jeszcze przed zakończeniem procesu rekrutacji – należy je przekazać do UMFC (w sposób podany w terminie późniejszym).
Konsultacji ws Szkoły Doktorskiej udziela prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska (alicja.gronau-osinska@chopin.edu.pl) oraz każdy pedagog UMFC (adresy mailowe w formacie: imię.nazwisko@chopin.edu.pl) ze stopniem doktora habilitowanego / tytułem profesora – z dziedziny planowanego doktoratu (patrz: lista pedagogów UMFC)

 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej
dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC
alicja.gronau-osinska@chopin.edu.pl

 

Sekretariat
Wojciech Parchem
tel.: (22) 827 72 41, wew. 248
wojciech.parchem@adm.chopin.edu.pl