Zasady rekrutacji w roku ak. 2020/2021

Rekrutacja przeprowadzana w trybie konkursowym została dokładnie opisana (wraz z terminarzem) w Uchwale nr 4/261/2020 Senatu UMFC z dnia 21 stycznia 2020 r.
https://bip.chopin.edu.pl//?app=uchwaly&nid=1589&y=2020
Program kształcenia Szkoły Doktorskiej oraz jego efekty dostępne są w Uchwale nr 5/262/2020 Senatu UMFC z dnia 21 stycznia 2020
https://bip.chopin.edu.pl//?app=uchwaly&nid=1590&y=2020
Załączone podanie (pobierz formularz podania z kwestionariuszem) o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej – w wersji edytowalnej – należy wypełnić i dołączyć do składanych dokumentów rekrutacyjnych. Niebawem zostanie podana informacja o sposobie ich przekazywania do UMFC.

Przesłana dokumentacja stanie się podstawą do przesłania Kandydatowi skierowania do lekarza medycyny pracy podpisanego przez osobę uprawnioną. Z tym skierowaniem należy się udać do takiego lekarza i uzyskać od niego zaświadczenie, wybierając opcję obciążeń zgodną z tematyką planowanego doktoratu. Następnie – jeszcze przed zakończeniem procesu rekrutacji – należy je przekazać do UMFC (w sposób podany w terminie późniejszym).