Katedra Dyrygentury Chóralnej

Katedra Dyrygentury Chóralnej powstała w kwietniu w 1976 roku. Kierownikiem Katedry został prof. Józef Bok, który pełnił tę funkcję do października 1996r. Kolejnymi kierownikami byli: prof. R. Zimak (1996-1999), prof. A. Banasiewicz (1999-2002), prof. K. Kusiel - Moroz (2002-2005), prof. R. Zimak (2005-2008), prof. B. Gola (2008-2020).
KDCH zajmuje się problematyką związaną z brzmieniem zespołu wokalnego oraz zagadnieniami interpretacyjnymi utworów wokalnych i wokalno – instrumentalnych z różnych epok historycznych.
W ramach działalności konferencyjnej w pierwszych dekadach swego funkcjonowania organizowała Ogólnopolskie Narady Pedagogów Dyrygowania oraz późniejszych latach sesje naukowe dla dyrygentów chórów szkół muzycznych we współpracy z CEA. Przez wiele lat KDCH sprawowała pieczę merytoryczną nad cyklicznymi Festiwalami Chórów Szkół Muzycznych Regionu Warszawskiego w Ciechanowie.
Katedra prowadzi działalność międzynarodową. Jedną z pierwszych inicjatyw był koncert utworów chóralnych Claudio Monteverdiego w wykonaniu studentów Wydziału Wychowania Muzycznego AMFC pod dyrekcją Wolfganga Brunedera (Austria). Od roku 2014 regularnie odbywają się Międzynarodowe Konferencje „Osobowość dyrygenta”, na których do tej pory zaprezentowało się ponad 30 wykonawców z kilkunastu krajów świata.
Zorganizowano również seminaria i sesje naukowe z udziałem wybitnych chórmistrzów m.in. Brady Alred, Vytautas Miškinis, Ko Matsushita, Thomas Caplin.
W roku 1996 w ramach działalności artystycznej KDCH powstał cykl koncertów pod nazwą Interpretacje muzyki chóralnej. Na koncertach tych występowały różnorodne zespoły chóralne, prezentujące ciekawy i zróżnicowany stylistycznie repertuar. W roku chopinowskim w tymże cyklu wystąpiły chóry akademii muzycznych z Krakowa, Katowic i Wrocławia. Ważnym akcentem zagranicznym cyklu był koncert chóru „Jauna Muzika” z Wilna.

Skład Katedry
dr hab. Dariusz Zimnicki, prof. UMFC - Kierownik Katedry
prof. dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny
prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz  
prof. dr hab. Ewa Marchwicka  
 prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała
prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski
ad dr hab. Joanna Maluga
ad. dr Agata Góreczna-Jakubczak
ad. dr Jakub Hutek
ad. dr Tomasz Hynek
as. dr Anna Bednarska
as. Wojciech Pławner

PRACOWNIA EMISJI GŁOSU

ad. dr hab. Piotr Olech
ad. dr Rafał Grozdew