Katedra Edukacji Muzycznej

Historia Katedry Edukacji Muzycznej sięga grudnia 1961 roku, kiedy powołano Katedrę Problematyki Wychowania Muzycznego. Jej kierownikiem został prof. Wincenty Laski, który przewodził nią do 1966 roku. W późniejszym okresie kierownikami Katedry byli: Feliks Kośnicki, Tadeusz Maklakiewicz, Antoni Szaliński, Maria Przychodzińska. Nazwa i program Katedry ewoluowały wraz z rozwojem i kolejnymi zmianami nazw obecnego Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki. Od 1993 do 2015 roku pracami Katedry Edukacji Muzycznej kierowała prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz, 2016-2020 prof. dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski.
Od roku akademickiego 2017/2018 KEM opiekuje się nową specjalnością studiów – Wokalistyka Chóralna (studia II stopnia, magisterskie), której zadaniem jest wykształcenie przyszłego zawodowego chórzysty. Jest to jedyna taka specjalność w Polsce.
KEM jest placówką dydaktyczną i naukowo-badawczą. Opieką merytoryczną obejmuje przedmioty związane z pedagogicznym przygotowaniem studentów Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki.
Nowy model Katedry wskazuje na jej rozszerzoną działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i artystyczną, obejmując swoją opieką emisję głosu oraz przedmioty teoretyczno-muzyczne.
Katedra Edukacji Muzycznej organizuje corocznie minimum dwa koncerty Kompozycji i Aranżacji studentów Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki.
Członkowie KEM są kierownikami projektów naukowych oraz wydawniczych
Członkowie KEM działają samodzielnie na polu artystycznym (twórczo i odtwórczo), naukowym (czynne udziały w konferencjach/sesjach naukowych krajowych i zagranicznych), dydaktycznym ( prowadzenie warsztatów), organizacyjnym (koordynacja/prowadzenie wydarzeń artystycznych/naukowych/dydaktycznych; udział w pracach komisji, jury, etc.)

Skład Katedry
dr hab. Maria Gabryś-Heyke, prof. UMFC - Kierownik Katedry
ad. dr hab. Bartosz Kowalski-Banasewicz
ad. dr hab. Aldona Nawrocka-Woźniak
ad. dr hab. Edward Sielicki
as. dr Justyna Pakulak