Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej została powołana w roku 2019. Jej działalność stanowi kontynuację działalności wcześniejszych struktur: Studium Emila Jaques-Dalcroze'a (2003-2007), Zakładu Metod Edukacyjnych (2007–2013) oraz Zakładu Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej (2013-2019). Katedra prowadzi działalność naukową i artystyczno-naukową zarówno w zakresie szeroko pojętej edukacji muzycznej, jak i teoretycznego aspektu metody Rytmiki. Badania te tworzą szerokie zaplecze merytoryczne dla specjalności Rytmika. Katedra prowadzi także we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca badania dotyczące historii rytmiki w Polsce.
Jednym z głównych zadań Katedry jest tworzenie i monitorowanie nowoczesnego modelu kształcenia na specjalności Rytmika.

Katedra organizuje konferencje o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Do najważniejszych imprez naukowych należy zaliczyć konferencję „Improwizacja w metodzie Dalcroze’a” (5 edycji od roku 2011), konferencję „Kreatywność w edukacji muzycznej” (2019). Naszymi gośćmi były, między innymi, Maria Apagyi (Węgry) i Mira Daniel (Instytut Jaques-Dalcroze’a w Genewie.

Działalność artystyczna katedry prezentowana jest rokrocznie na deskach Sali Koncertowej UMFC w ramach koncertu noszącego tytuł „Muzyka w ruchu”.
W roku 2017 były członek Zakładu Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej prof. Szabolcs Esztenyi uhonorowany został tytuł doktora honoris causa.

Skład Katedry
dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC - Kierownik Katedry
ad. dr hab. Anna Ignatowicz-Glińska
ad. dr Agnieszka Widlarz
as. Marta Bogusławska
as. Agata Pankowska